Hip hurraa. Kaikki tekemään yleiskaavaa!

ikoni yleiskaava-aikataulu

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistynyt uuden yleiskaavan valmistelun ja siihen liittyvän (asukas)vuorovaikutuksen. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Se vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Yleiskaava valmistellaan siten, että siitä voidaan tehdä päätös uudessa valtuustossa vuonna 2016. Yleiskaavan aloitusseminaari, ns. yleiskaavan aloituspamaus, pidetään Laiturilla maanantaina 26.11.2012 klo 17 alkaen.

Asuntopula, asuntojen hintojen nousu uhkaa Helsinkiä

Helsingin kaavavarannon hiipuminen, väestönkasvu, asuntotarjonnan mahdollistaminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen edellyttävät uutta yleiskaavaa.

Yleiskaavatyön pohjaksi laaditun väestöennusteen mukaan väestö voi kasvaa Helsingin seudulla (14 kuntaa) vuoteen 2050 mennessä 600 000 henkilöllä. Lähes puolet tästä kasvusta saattaa tulla Helsingin hallinnollisten rajojen sisäpuolelle.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa ja sitä täydentävissä osayleiskaavoissa ei ole jäljellä tulevaisuuden tarpeisiin riittävästi asemakaavoitettavia alueita. Riittävän asuntotuotannon mahdollistamisen ohella Helsingin on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaisia asuntoja kasvavalle väestölleen. Tämä ei ole mahdollista ilman uutta yleiskaavaa.

Miten kehittää omaa kaupunginosaa osana verkostokaupunkia?

vaylat solmutKeskeiseksi teemaksi on noussut ajatus raideliikenteen verkostokaupungista ja laajenevasta vahvasta pääkeskuksesta – kantakaupungista. Tällainen kaupunkimalli mahdollistaa palvelujen parhaan saavutettavuuden, tehokkaan joukkoliikenteen, laadukkaan pyöräily-, kävely- ja virkistysalueverkoston sekä parhaat elinkeinoelämän kehittämismahdollisuudet ja hyvän kaupunkielämän.

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä voidaan hillitä ilmastonmuutosta

Ilmastonmuutoksen hillintätoimet ja samanaikainen ilmastonmuutokseen sopeutuminen pakottavat kaupungit ja yhdyskunnat pohtimaan kestävää yhdyskuntarakennetta kaikkialla maailmassa. Maankäytön suunnittelussa merkittävimpänä keinona voidaan pitää yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, jolla on suora vaikutus liikkumistarpeeseen ja sen kautta yhdyskunnan aiheuttamiin liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin.

Yleiskaavassa on tärkeää osoittaa kaupunkirakenne, joka mahdollistaa työpaikkojen ja palvelujen hyvän saavutettavuuden. Vapaa-ajan aktiviteettien tarjonta hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella ja viheralueiden saavutettavuus ovat tärkeä osa vireää ja kiinnostavaa kaupunkia.

Yleiskaavan toteutustapa avoin

Uusi yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta arviolta jaksolla 2016-2030. Kaavatyössä on kuitenkin tarpeen tarkastella kaupungin ja seudun kehitystä pidemmällä aikavälillä. Tämän vuoksi yleiskaavatyöhön liittyy visio-osa, eräänlainen kehityskuva vuoteen 2050 saakka.

Yleiskaavan esitystapa ja tarkkuus määräytyvät sen mukaan, mitkä ovat välttämättömät asiat, jotka kaavakartalla tulee esittää ja kuinka tarkasti niistä tulee määrätä sekä mitkä asiat vaativat joustovaraa. Kaavakartan tarkkuus määrittyy työn kuluessa.

Kaavaprosessi  ja alustava tavoiteaikataulu

aikataulu

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 13.marraskuuta 2012 Helsingin yleiskaavan työohjelmaa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

 • 13.11.2012: Yleiskaavan laatiminen tulee vireille  päivätyllä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla
 • Yleiskaavan aloituspamaus ma 26.11.2012 klo 17
 • 2013: Laaditaan yleiskaavan Visio 2050 sekä erilaisia maankäyttösuunnitelmia vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa. Niiden pohjalta valmistellaan yleiskaavaluonnos.
 • 2013: Visio käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa
 • 2014: Kaavaluonnos saadaan valmiiksi ja kommentoivavaksi ja käsiteltäväksi
 • 2015: Yleiskaavaehdotus kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä
 • 2016: Yleiskaavaehdotus kaupunginhallituksen sekä valtuuston käsittelyssä aikataulu

Teemaseminaarien sarja käyntiin

Yleiskaavan teemoista järjestetään avoin seminaarisarja, joka käynnistyy aloituspamauksessa Laiturilla ma 26.11.2012 Merkkaa päivä kalenteriin!

Tervetuloa kertomaan, mitä sinun mielestäsi suunnittelussa pitää huomioida sekä jakamaan ajatuksia Helsingistä.

 • Yleiskaavan aloituspamaus ma 26.11.2012 klo 17
 • Kasvaako Helsinki? ma 14.1.2013
 • Asuminen tulevaisuuden Helsingissä, ma 21.1.2013
 • Liikenne, logistiikka ja saavutettavuus, ma 4.2.2013
 • Kaupunkisuunnittelumessut yleiskaavateemalla, ti 9.–13.4.2013

Kaikki seminaarit järjestetään kaupunkisuunnittelun info- ja näyttelytila Laiturilla Kampissa (Narinkka 2, vanhan linja-autoaseman rakennus).

Muut aiheet ja ajankohdat päivitetään verkkosivuille. Keskustelua on suunniteltu esimerkiksi seuraavista aiheista: elinkeinot ja kilpailukyky; virkistys, vapaa-aika ja kaupunkikulttuuri; kauppa ja palvelut; energia ja ilmastonmuutos. Kerro toki kommenteissa, mistä aiheista toivot keskustelua.

Lisätietoa: vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila, p. (09) 310 37435.

LISÄTIETOJA

Yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

www.yleiskaava.fi

Sivustolla voi osallistua keskusteluun yleiskaavan teemoista. Sieltä löytyy jatkossa tietoa myös yleiskaavaan liittyvistä kaikille avoimista tapahtumista. Ensi talven ja kevään aikana järjestetään laaja avoimien seminaarien sarja yleiskaavan teemoista kaupunkisuunnitteluviraston infopiste Laiturilla.

Aiheesta voi keskustella ja levittää tietoa KaKen Facebook-sivujen kautta

KUVA ALLA: Kantakaupungin laajeneminen

kantakaugin laajeneminen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KUVA ALLA: Kehitysvyöhykkeet

kehitysvyohykkeet