Tulevaisuuksien kartasta kaupunginosien kehittämisen väline?

Turun yliopiston Demokratian tulevaisuudet 2017 –kurssilla hahmoteltiin Maunulalle vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita aikahorisonttina vuosi 2035. Tulevaisuuden skenaarioiden kartoituksen välineenä oli dosentti Osmo Kuusen kehittämä Tulevaisuuksien kartta -menetelmä. Tulevaisuuksien kartta -menetelmä näyttäisi olevan kiinnostava väline kaikkien asuinalueiden tai kaupunginosien tulevaisuuksien hahmottamiseen sekä niistä keskustelemiseen ja vertailuun.

Turun yliopiston Demokratian tulevaisuudet 2017 –kurssilla arvioitiin tulevaisuuksien karttojen luonnoksia Seilin saarella 4.-5.5.2017. Kurssin opiskelijat Milla Ekman ja Maarit Intke tekevät Maunulalle tulevaisuuskarttaa, jonka aikajänne ulottuu vuoteen 2035 asti. Työn tilaajana on Maunula-Seura. Muita tulevaisuuskarttojen tilaajia olivat ammattijärjestö SAK, Kynnys ry, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA sekä Kalevi Sorsan -säätiö ja ajatuspaja DEMOS.

Maunulan tulevaisuuksien kartta on tehty Osmo Kuusen kehittämän menetelmän pohjalta. Menetelmässä luodaan tulevaisuusmatriisi, jonka vaakariveille sijoitetaan tulevaisuusmuuttujia. Pystysarakkeiden ruutuihin sijoitetaan vaihtoehtoisia tapahtumia tulevaisuudessa.

Maunulaan vaikuttavia keskeisiä ulkopuolisia muutostekijöitä ovat muun muassa Suomen talouden kehitys, maahanmuutto, digitalisaatio ja Helsingin yleiskaavan toteutus. Maunulan muuttujia olivat alueen asuntokannan rakenne, väestörakenne, kaupungin ja Maunulan suhde, alueen julkiset tilat sekä asukkaiden ja taloyhtiöiden toiminnan painopisteet.

Tulevaisuustaulukolla hahmotellaan edellä kuvattujen muuttujien pohjalta vaihtoehtoisia skenaarioita, joissa voi olla muun muassa uhkaskenaario, odotettu kehityskulku ja utopistisen hyvä skenaario.

Katso valokuvasarja Seilin saaren seminaarista 4.-5.5.2017   

Maunula-Seuran kommentit Maunulan tulevaisuuskartan luonnoksesta

Katso myös Kaupunkitutkimuksen päivien 28.4.2017 työryhmässä Kaupunginosien aika – Mosaiikkimaisen muutoksen ymmärtäminen tuotettu materiaali