Tutkimus asukastalojen vaikutuksista asuinalueiden kehitysprosesseihin

pdf

Ruohonkärjet päätti julkaista vuonna 2002 paperisena ilmestyneen Kaarina Saavolan selvityksen ”Asukastalot ja yhteiskerhotilat 2002 – Asukastalojen ja asuinalueiden kehitysprosesseja”. Selvityksessä on tarkasteltu asukkaiden ylläpitämien asukastalojen aikaansaamia alueellisia kehitysprosesseja. Pyrkimyksenä on ollut tuoda lisävalaistusta asukkaiden kykyyn ja mahdollisuuksiin toimia pitkäjänteisesti oman asuinalueensa hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Tutkimuksessa on tarkasteltu asukastalojen aikaansaamia alueellisia kehitysprosesseja, joihin asukastalojen tuolloin jo pisimmillään yli kymmenen vuoden yhtäjaksoinen toiminta antoi tarvittavan aikaperspektiivin ymmärtää muutosta.

Alueelliset prosessit ovat ennen muuta oppimisprosesseja. Ne ovat luonnostaan hitaita, johtuen osapuolten monilukuisuudesta ja ”systeemin” monimutkaisuudesta. Erityisen hidas ja huonosti hahmottuva on asuinalueprosessin käynnistymisvaihe, jolloin puuttuvat vielä sekä alueelliset verkostot että kommunikaatiojärjestelmä.

Hannu Kurki on kehittänyt raportissa käytetyn menetelmän kuvata ja analysoida alueellisia kehitysprosesseja sekä tunnistaa kriittisiä prosesseja kiihdyttäviä tekijöitä kuten strategista ajattelua, alueellisen kommunikaation kehittymistä, uusien osaamisresurssien löytymistä ja kollektiivista oppimista. Menetelmässä hahmotetaan tapahtumien kausaalisia syy- ja seuraussuhteita sekä asukastaloista toiminnan seurauksena syntyneitä hyötyjä kuten uusia palveluja.

Raportin havainnot eivät ole vanhentuneet, vaikka valmistumisesta on kulunut yli kymmenen vuotta.

Kaarina Saavola toimi asukkaitten perustamien asukastalojen koordinaattorina aina vuoteen 2006 asti. Idean tutkimuksen tekemisestä oli antanut Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan sihteeri Marja-Kirsti Eliasson. Tutkimus esiteltiin Terve- ja turvallinen kaupunki neuvottelukunnalle lokakuussa 2002. Terve- ja turvallinen neuvottelukunta jakoi avustuksia asukastaloille aina vuoteen 2009 asti. Tämän jälkeen avustusten jakaminen siirtyi sosiaalivirastolle tavoitteena keskittää alueellisten avustusten jakoa.

LUE RAPORTTI

Raportti: Asukastalot ja yhteiskerhotilat 2002283.33 KB

pdfRaportin liitteet 1-6: Kuvattuja kehitysprosessaja341.81 KB

pdfRaportin liite 8: Luottelo asukastaloista26.01 KB

LISÄTIETOJA
Artikkeli 10.8.2013: 20 vuotta omaehtoista asukastalotyötä: Mitä voimme oppia kaikesta tästä?