Vaikutuksia

Kokonaiskuva alueesta 

Aluefoorumeissa luodaan alueen tilasta yhteistä käsitystä. Normaalissa hallintokulttuurissa tällaista kokonaiskuvaa ei synny, sillä sen luominen ei ole minkään hallinnonalan vastuulla.

Virkamiehet ja päättäjät ovat pitäneet aluefoorumeihin osallistumista tehokkaana tapana saada läpileikkaus alueen tilanteesta. Asukkailla on siitä paljon tietoa, mutta ei resursseja. Aluefoorumeissa tieto leviää hyvin vähäisin rahallisin panostuksin.

Yhteistyö vilkastuu

Aluefoorumien osallistujat ovat suurempi joukko kuin yhdistysten normaalitoiminnassa koskaan tultaisiin tapaamaan. Foorumit lisäävät katupuhetta ja käyttävät hyväkseen viidakkorumpua. Uusia kumppaneita saadaan myös alueella vierailevista ja alustajista. Myös asukasyhdistysten toiminnan taso kohoaa.

Mitä enemmän alueen eri toimijoilla on kokemuksia siitä, että alueen kehitykseen on voitu vaikuttaa, sitä paremmat suhteet heidän välilleen syntyy ja tämä keskinäinen luottamus luo uusia vaikutusmahdollisuuksia. Haastatellut painottivatkin eri toimijoiden verkottumista itsessään osallistumista motivoivana tekijänä.

Luottamus kasvaa

Asioiden avoin käsittely aluefoorumilla lisää luottamusta. Viranomaisten ja asukkaiden vastakkainasettelu lieventyy. ”Sehän on yleensä sellasta tykitystä sieltä aktiivien taholta. Foorumeissa nähdään kokonaisvaltaisemmin alueiden haasteet ja siellä puhutaan kaikista sen alueen ihmisiä puhuttavista asioista.” (kaupunginvaltuutettu)

Vaikka käytännössä vain pieni osa alueen asukkaista käy aluefoorumin tapaamisissa, niistä kuulee moni muu ja tieto hankkeista leviää. Tämä luo viranomaisten toiminnalle uskottavuutta. Asioiden tuominen jo valmisteluvaiheessa foorumin keskusteltavaksi vähentää ”oman pihan puolustusta” sekä asukkaiden että viranomaisten asenteissa.