Väitöskirja urbaanin kompleksisuuden hallinnasta

Filosofian maisteri Sirkku Wallin väitteli 20.9.2019 aiheesta Managing urban complexity – Participatory planning, self-organization and co-production of urban space. Väitöskirjan mukaan kaupunkikehitys on kompleksinen prosessi, joka ei ole ratkaistavissa yksinomaan kaavoituksen ja rakentamisen keinoin. Kaupunkisuunnittelun tulisi oppia tunnistamaan ruohonjuuritason toiminta ja paikallisuuden dynamiikka, jotka vaikuttavat kaupunkikehitykseen. Väitös perustuu lähes vuosikymmenen mittaiseen toimintatutkimukseen Helsingin Herttoniemen kaupunginosassa.

Väitöstutkimuksen mukaan kaupunkisuunnittelun tulisikin oppia tunnistamaan ruohonjuuritason toiminta ja paikallisuuden dynamiikka, jotka vaikuttavat kaupunkikehitykseen. Näin menetellen kaupunkitilan ja kaupungin toimintojen muutosten ymmärtäminen, seuranta ja jopa hallinta ovat mahdollisia.

Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta kehittää kaupunkia positiivisella tavalla luomalla palveluja ja toimintaa, uusia tilojen käyttötarkoituksia sekä korjaamalla ja ylläpitämällä kaupunkitilaa. Samalla omaehtoinen toiminta haastaa ja täydentää virallista, ylhäältä alaspäin toimivaa suunnittelukoneistoa.

Väitöstyö esittää ratkaisuna lineaarisen kaupunkisuunnittelun täydentämistä (expanded urban planning). Monipuolisemmalla suunnitteluotteella ja toimijalähtöisillä suunnittelumenetelmillä saadaan tarttumapinta kaupungin kompleksiseen muutokseen. Samalla myös valtaistetaan kansalaistoimijat oman kaupunginosansa ja elinympäristönsä parantamiseen aina strategisesta kaupunkisuunnittelusta lähiympäristön suunnitteluun sekä konkreettisiin toimiin elinympäristön viihtyisyyden edistämisessä.

Vastaväittäjänä toimi erikoistutkija Maija Faehnle ja väitöskirjatyön valvojana professori Marketta Kyttä.

LISÄTIETOJA
Managing urban complexity – Participatory planning, self-organization and co-production of urban space