Vieraskielisten määrä Helsingin seudulla kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä

Pääkaupunkiseudulle ja sen kehyskunnille laadittu väestöennuste arvioi, että alueen vieraskielisen väestön määrä tulee kasvamaan nykyisestä 127 000:sta lähes 300 000:een vuoteen 2030 mennessä. Vieraskielisten tai taustaltaan ulkomaalaisten osuus seudun koko väestöstä tulee ennusteen mukaan kohoamaan nykyisestä 9 prosentista noin 18 prosenttiin. Vuosi 2030 on sama, johon uuden valmisteilla olevan yleiskaavan aikajänne tähtää. Maahanmuutto on keskeinen PKS-seudun kehitykseen vaikuttava ja Helsingin yleiskaavan valmistelua ohjaava ulkopuolinen muutostekijä.

Helsingissä muunkielisen väestön määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä tämänhetkisestä 68 000:sta 146 000:een ja osuus koko väestöstä vajaasta 12 prosentista 21 prosenttiin.

Ennuste mukailee aiempia arvioita vieraskielisten määrän ja alueellisen sijoittumisen kehityksestä. Jo entuudes-taan tiedetään, että muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien määrä Helsingin seudulla on 2000-luvun aikana kaksinkertaistunut. Aiemmat tutkimukset myös osoittavat, että ulkomaalaistaustainen väestö keskittyy niin Suomessa kuin ulkomaillakin suuriin kaupunkikeskuksiin.

Muunkielisten osuus Helsingin seudun koko väestöstä on kansainvälisessä katsannossa edelleen verrattain alhainen. Esimerkiksi Tukholman läänissä vastaava luku on 27 prosenttia. Edes uusimman ennusteen toteutuessa vieraskielisen väestön osuus ei saavuta muiden pohjoismaisten pääkaupunkien tasoa.

 

Asiaa voi kommentoida Ruohonkärkien Facebook-sivuilla

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste vuosille 2013-2030 on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013-2030 (kalvosarja)  

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2013-2030 (raportti)