Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä (YTK)

YTK:ssa tehdään maankäytön suunnittelun tutkimusta ja siihen kytkeytyvää kaupunkitutkimusta, joka sekä tähtää kansainväliseen kärkeen että palvelee käytännön lainsäädäntötyötä, politiikkatoimia ja tiedontarpeita alalla.

YTK:lla on vahvaa osaamista maankäytön suunnittelun teorian, käytäntöjen ja instituutioiden tutkimuksessa – erityisesti suunnittelun strategisuuden, kestävyyden ja vuorovaikutteisuuden näkökulmasta.

Suunnittelun vuorovaikutteisuuden tutkimuksessa YTK:lla on pitkät perinteet erilaisten osallistumismenetelmien kehittämisessä. Viime aikoina on keskitytty erityisesti sähköisen osallistumisen ja arvioinnin työkalujen (mm. PehmoGIS) ja suunnittelun simulointiympäristöjen (mm. Aalto Built Environment Lab) kehittämiseen. Tähän kytkeytyy myös rakennetun ympäristön ihmislähtöinen tutkimus, jossa selvitetään elinympäristön ja asumisen kokemuksellisia sekä sosio-kulttuurisia laatutekijöitä ja merkityksiä. Samalla kehitetään menetelmiä välittää tutkimustietoa suunnittelussa käyttökelpoiseen muotoon.

Tutkimuksen uusi kehittämisalue on maankäytön ja liikennesuunnittelun kytkennät ja näitä yhteen sovittavien näkökulmien muodostaminen. YTK:lla on vahvat ja monipuoliset yhteydet alansa kotimaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin seuroihin ja verkostoihin, näistä merkittävimpänä AESOP (Association of European Schools of Planning).

Lisätietoja: professori Raine Mäntysalo (strateginen maankäytön suunnittelu), professori Marketta Kyttä (maankäytön suunnittelu ja elinympäristöt) sekä johtava tutkija Aija Staffans.

YTK:n henkilöstö.

Sivusta vastaa: marina.jonhansson [at] aalto [dot] fi (Maankäyttötieteiden laitos) | Viimeksi päivitetty: 12.02.2016.