Visio 2050 ohjaa yleiskaavaluonnoksen valmistelua

Helsingin yleiskaavan visio 2050 jäi lautakunnan käsittelyssä 22.10.2013 ja on uudelleen lautakunnan käsittelyssä 3.12.2013. Vuoden 2050 Helsingissä raideliikenne yhdistää tiiviisti rakennettuja kaupunginosakeskuksia. Kantakaupunki laajenee kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoriteiden varsille. Vision merkitys yleiskaavalle on yleiskaavapäällikkö Rikhard Mannisen mukaan suuri. Tarkoitus on osoittaa tahtotila, mihin suuntaan Helsinkiä halutaan kehittää maankäytön suunnittelun ja liikennesuunnittelun kautta.

Visiossa kuvataan tahtotila yleiskaavan tärkeimmille maankäyttöratkaisuille ja sillä ohjataan yleiskaavaluonnoksen valmistelua. Siinä ehdotetaan myös toimintalinjauksia, joilla tavoitteisiin päästään.

Lähtökohta visiolle on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 865 000 asukasta eli 260 000 asukasta enemmän kuin nykyisin. Kasvu olisi keskimäärin noin 7000 asukasta keskimäärin vuodessa 37 vuoden aikana.

Vision mukaan Helsinki on kauttaaltaan nykyistä tiiviimpi. Uusi rakentaminen on sijoittunut erityisesti esikaupunkeihin raideliikenteen asemien ympärille. Esikaupunkikeskuksista on muodostunut urbaaneja asumisen, palvelujen ja työpaikkojen keskittymiä. Myös kantakaupunki on laajentunut nykyisestä.

Kantakaupunki laajenee rakentamalla moottoriteiden ja moottoritiemäisten katujen ympäristöt. Ne muuttuvat kaupunkibulevardeiksi Kehä I:n sisäpuolella – Itäväylä Itäkeskuksesta kaupungin rajalle asti. Joiltain osin väylät voidaan kattaa tai tunneloida.

Helsingistä kehittyy verkostokaupunki, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikennemetro, junat ja poikittaiset pikaraitiotiet. Päivittäiset palvelut ovat lähellä asukkaita, ja laajempien palveluiden luokse pääsee nopeasti joukkoliikenteellä.

Tiivistyvä joukkoliikennekaupunki luo puitteet ekologisesti kestävälle yhdyskunnalle. Joukkoliikenteen lisäksi kävely ja pyöräily ovat houkuttelevia liikkumistapoja kaikkialla kaupungissa. Käveltävää kaupunkia on syntynyt lisää, ja uudet baanat muodostavat sujuvan pyöräilyverkoston pitemmillä matkoilla. 

LISÄTIETOJA
Katso uuden yleiskaavan vision materiaali lautakunnan esityslistasta   

Yleiskaavan sivusto    

Helkan 19.9.2013 yleiskaavaseminaarin materiaali