Helsingin uusi yleiskaava

Savela Seuran hallitus on kokouksessaan ottanut kantaa Helsingin uuden yleiskaavan ehdotukseen ja antaa vastineensa koskien Savelan viheralueiden rakentamista. Tutustu Helsingin yleiskaava ehdotukseen 

Oheiseen karttaan on koottu yleiskaavaluonnoksessa uhan alla olevia metsä- ja puistoalueita. Yleiskaavan tavoittelema tiiviimpi rakentaminen on mahdollista toteuttaa viheralueita uhraamatta. Tiivistyvä kaupunki tarvitsee viheralueita kasvavalle väestölleen. Viheralueet eivät kuitenkaan säästy rakentamiselta ilman asukkaiden aktiivisuutta, joten ota kantaa oman lähimetsäsi tai -puistosi puolesta! Kartta

Näin vaikutat

Tammikuuhun 2016 asti Muistutukset yleiskaavaan osoitetaan kirjallisina kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) viimeistään 29.1.2015. Kirjaamon sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Aihekentän alkuun: Ksv/HEL 2015-012598.