Isonpellontien asemakaavaluonnos

Kaupunkisuunnitteluvirasto on saanut valmiiksi asemakaavaluonnoksen Isonpellontien alueesta, jonne ollaan valmistelemassa asemakaavan muutosta. Isonpellontielle on tulossa asuinrakentamista, jonka osalta järjestetään suunnittelukilpailu keväällä 2015.

Vantaanjoen rantaan tulee luonnoksen mukaan jäämään puistovyöhyke. Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä Pukinmäen kirjastossa 17.11 asti. Tarkempaa tietoa löytyy myös www.hel.fi/ksv kohdassa nähtävänä nyt.