Kevätkokous 2012 pöytäkirja

 

 

 

  K E V Ä T K O K O U S

 

 

Aika: Keskiviikko 21.3.2012 klo 19.00–20.25

Paikka: Kerhohuone, Ratavallintie 26 D-talo, 00720 Helsinki

Osallistujat: 8 henkilöä, liite 1

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Savela-Seuran puheenjohtaja Rauni Petramo avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Seuran puheenjohtaja totesi, että jäsenkato vaivaa Savela-Seuraa, kuten myös muita kaupunginosayhdistyksiä. Alueella on tapahtunut muuttoliikettä. Savelasta on muuttanut pois ikääntyneitä, joille talojen hissittömyys on tullut liikkumisen esteeksi. Toisaalta tilalle on tullut lapsiperheitä, joille on tarjolla rauhallinen asumisympäristö sekä lähellä sijaitsevat päiväkodit ja koulut. Seuran jäseniksi pyritäänkin houkuttelemaan vasta alueelle muuttaneita.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

2.1 Esitettiin ja valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Rauni Petramo.

2.2 Esitettiin ja valittiin kokouksen sihteeriksi Taina Dammert.

2.3 Esitettiin ja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Airi Nieminen ja Iris Wiklund.

2.4 Esitettiin ja valittiin ääntenlaskijoiksi Airi Nieminen ja Iris Wiklund.

3 § KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti, edellisen syyskokouksen määräämällä tavalla ja ajalla, henkilökohtaisella sähköpostilla jäsenille 6.3.2012 tai koteihin jaetulla kokouskutsulla (liite 2). Todettiin yksimielisesti, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4 § KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Todettiin, että kevätkokoukselle ei ole tullut jäseniltä esityksiä. Sovittiin, että kohdassa 8 käsitellään seuran kannalta ajankohtaisia asioita. Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen kokoukselle laatima esityslista (liite 3).

5 § VUODEN 2010 TOIMINTAKERTOMUS

Rauni Petramo esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen kokoukselle esittämä kertomus vuodelta 2011 (liite 4). Puheenjohtaja esitti seuran hallituksen jäsenille kiitokset seuran toiminnan ylläpidosta vuonna 2011

6 § VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS

6.1 Seuran taloudenhoitaja Keijo Akkanen esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen (liite 5). Todettiin, että tilinpäätös osoitti tilikauden ylijäämäksi 32,00 euroa. Päätettiin yksimielisesti tilinpäätöksen hyväksymisestä.

6.2 Rauni Petramo esitteli vuoden 2011 toiminnantarkastuskertomuksen (liite 6). Toiminnantarkastus käsittää seuran tilien sekä hallinnon tarkastamisen. Todettiin, että seuran hallituksen kokouskutsut ja –pöytäkirjat on toimitettu vuoden aikana sähköpostilla tiedoksi myös toiminnantarkastajille. Esitettiin ja myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivelvollisille.

7 § EDUSTAJIEN VALINTA HELKAN KOKOUKSIIN 2012

Esitettiin, että Helkan kokouksissa seuraa edustaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asia hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

8 § JÄSENTEN TAI HALLITUKSEN KEVÄTKOKOUKSELLE TEKEMIEN ESITYS-

TEN KÄSITTELY

Todettiin, että jäseniltä ei ole tullut kevätkokoukselle esityksiä, joten puheenjohtaja esitteli muutamia ajankohtaisia esille tulleita asioita.

Puheenjohtaja esitteli Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tekemän ehdotuksen kierrätyspisteen (pienmetalli, lasi ym.) perustamisesta Savelantie 2 pysäköintipaikalle (kiinteistörekisterinumero 91-37-204-2). Karttakuva sijaintipaikasta oli kierrossa kokouksessa. Keskustelussa todettiin, että ajatus on hyvä, mutta kierrätyspisteestä ei saa muodostua sinne kuulumattomien jätteiden kaatopaikka. Sovittiin, että seuran hallitus käsittelee asiaa ja tekee HSY:lle asiasta lausunnon.

Pukinmäessä on alkanut Vireä Pukinmäki (VIPU)-hanke ja Rauni Petramo on osallistunut hankkeen työvaliokunnan kokouksiin. Edellisessä kokouksessa on käsitelty mm. alueen yhteisten siivoustalkoiden järjestämistä 8.5.2012 ja puistokummitoiminnan aktivoimista. Todettiin, että siivoustalkoista tiedotetaan erillisellä talkooilmoituksella.

Seuran hallitus on ideoinut Savelan nimikkopuun istuttamista, mutta sen toteutus kariutui kalliiseen hintaan. Todettiin, että jo olemassa olevista puista voidaan valita nimikkopuu esimerkiksi nettikyselyn avulla. Sovittiin, että seuran hallitus selvittää asiaa.

Muina ajankohtaisina asioina tulivat esille:

 Stadin asuntomessut 2020-näyttelyn avajaistilaisuus on Narinkka-torilla 28.3.2012.

 Tiedustellaan seuran jäseniltä kiinnostusta lähteä katsomaan Onnen maa-näytelmää.

 Helsingin kaupunginosaradion käynnistyminen.

 Kotiseutuliiton järjestämä kulttuurimatka Karjalaan.

9 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25.

Vakuudeksi: Rauni Petramo               Taina Dammert

Puheenjohtaja Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Savelassa .4.2012.

Airi Nieminen                          Iris Wiklund

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja