Kiva keskusta kävelijöille

Helsinki kerää verkkokyselyllä kaupunkilaisten ajatuksia keskustan
kävelyalueiden parantamisesta. Kyselyyn voi vastata 19. lokakuuta asti
osoitteessa kerrokartalla.hel.fi. Kyselyssä voi merkitä kartalle paikkoja, joissa jalankulku ja oleskelu on nykyisin mukavaa tai epämiellyttävää. Lisäksi vastaajat voivat jättää ehdotuksia siitä, miten keskustasta saataisiin jalankululle entistä miellyttävämpi, ja antaa esimerkkejä hyvistä kävely-ympäristöistä Suomesta tai ulkomailta.

Verkkokyselyn tuloksia hyödynnetään kävelykeskustan yleissuunnitelman
laadinnassa. Suunnittelu alkaa ensi vuonna. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkintoja. KLIKKAA KYSELYYN http://kerrokartalla.hel.fi/jalankulkukeskustassa