Lausunto: Vaarallisten kemikaalien varasto Pihlajamäkeen

Pihlajamäki-seura on lähettänyt Turvatekniikan keskuksen Timo Talvitielle oheisen lausunnon Pihlajamäkeen mahdollisesti siirrettävästä palavien ja vaarallisten aineiden varastosta.

 

Asia:

Lausunto koskien HL Group Oy:n hakemusta siirtää palavien ja vaarallisten kemikaalien varasto Pihlajamäkeen kiinteistöön Hiekkakiventie 2, 00710 HELSINKI.

Olemme tutustuneet Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Turvatekniikan keskukselle (TUKES) antamaan lausuntoon koskien HL Group Oy:n palavan nesteen varaston siirtämistä teollisuusalueelta Pihlajamäkeen kiinteistöön Hiekkakiventie 2, lähelle asutusta ja maamme vilkkaimmin liikennöityä tietä Kehä I:stä.

Lausunnossa todetaan mm.

– Hiekkakiventien alueen vesijohto ei ole riittävä mahdollisen palon sammuttamiseen.

– Alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta, mutta että pintavedet sieltä kulkeutuvat suojeltuun Longinojaan ja sitä kautta mereen.

– Helposti syttyvien ja palavien aineiden määrä on 140 tonnia ja ympäristölle haitallisten, ärsyttävien ja vaarallisten aineiden määrä on yli 200 tonnia (paloluokka P2, EX-luokitus 0).

– Kyseessä olevien aineiden varastointiin vaaditaan Hiekkakiventien kiinteistössä suojaustason 3 valmiutta ja automaattista sammutuslaitteistoa.

– Evakuointitilanteessa evakuointisäteen (1 km) sisällä on neljä päiväkotia, neljä koulua ja kaksi hoitolaitosta sekä kymmeniä kerrostaloja.

– Räjähdystilanteessa lähitalot, lähimmät vain 46 metrin päässä, ovat vaarassa.

– Palotilanteessa Kehä I:n liikenne saatetaan joutua pysäyttämään.

Annettu lausunto kertoo huomattavista ongelmista ja vaaroista, joihin on varauduttava, jos kemikaalien varastointi siirretään teollisuusalueelta asuinalueen lähelle. Mielestämme lausunnossa otetaan olosuhteet hyvin huomioon ja se on perusteellinen.

Hiekkakiventie on osa Pihlajamäen kaupunginosaa. Alueen kaupunginosayhdistys, Pihlajamäki-seura ry, vastustaa HL Group Oy:n aietta varastoida vaarallisia ja helposti syttyviä aineita Hiekkakiventie 2 sijaitsevassa rakennuksessa, joka on lähellä;

– asutusta (lähimmät asuintalot 46 metrin päässä, paljon kerrostaloja)

– päiväkoteja (4 päiväkotia, päiväkoti Marmori on viereisellä kadulla, ja leikkipuistoja).

– kouluja (4 koulua)

– vilkasliikenteisiä teitä

      o Kehä I (200 metriä, liikennemäärä 60.000 ajoneuvoa/vrk)

      o Pihlajamäentie (150 metriä, 23.000 ajoneuvoa/vrk, ruuhka-aikaan 40 bussivuoroa tunnissa)

Vaarallisten ja helposti syttyvien aineiden suuret varastot eivät kuulu asuinalueiden läheisyyteen.

Kyseinen tontti sijaitsee usean kaupunginosan yhtymäkohdassa, siksi riski on todellinen usealle Helsingin koilliselle kaupunginosalle ja niiden asukkaille ja muille teillä liikkujille. Toivomme teidän kiinnittävän huomiota lausunnossa mainittuihin riskitekijöihin käsitellessänne HL Groupin lupahakemusta palavien nesteiden varastointiin Hiekkakiventie 2:ssa ja huomioitte asukkaiden aiheellisen huolen alueen turvallisuudesta kaikissa tilanteissa.

Kiitämme jo etukäteen, että teette alueemme turvallisuuden kannalta kestävän päätöksen, ettekä anna HL Group Oy:lle lupaa palavien nesteiden varastointiin Hiekkakiventie 2:ssa.

Helsingissä 17.12.2010

Pihlajamäki-seura ry

Vesa Koskela (puheenjohtaja)    Aune Greggas (sihteeri)

Malmi-Seura ry

Maria Laurila (puheenjohtaja)    Sauli Rouhinen (varapuheenjohtaja)

Savela-Seura ry

Rauni Petramo (puheenjohtaja)    Taina Dammert (sihteeri)

Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry

Marjatta Tahvanainen (puheenjohtaja)    Anna-Lisa Korhonen (sihteeri)

P.S. Saimme tiedon Helsingin Sanomissa 8.11.2010 olleesta Tukesin tätä lausuntoa koskevasta asiasta vasta joulukuun puolella, jolloin ilmoituksessa mainittu mielipiteen ilmaisun aika oli jo mennyt umpeen. Olemme keskustelleet puhelimitse Tukesin turvallisuusinsinööri Timo Talvitien kanssa, joka on antanut meille lisäaikaa lausunnon antamiseen. Kiitämme siitä.