Malmin lentokentän alue ja kansallinen kaupunkipuisto

Malmin lentokentän alueen kaavarunko ja muu valmisteluaineisto on nähtävillä 21.9.-12.10.2015 Malmi-talolla, Malmin, Puistolan, Tapanilan ja Jakomäen kirjastoissa, info- ja näyttelytila Laiturilla ja kaupungintalolla sekä Karttapalvelussa http://kartta.hel.fi/link/2jrEui. Suunnittelusta saa myös tietoa verkkosivulta www.hel.fi/malmi.

Keskustelutilaisuus kaavarunkoluonnoksesta on 30.9.2015 klo 17 alkaen Stadin ammatiopistossa, Vilppulantie 14. Kello 17–18 ohjelmassa on kaavarungon esittely ja keskustelua auditoriossa. Kuudesta eteenpäin keskustelu jatkuu karttojen äärellä opiskelijaravintolassa.

Lisätiedot Malmin lentokentän alueen muutoksista: Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin 310 37205.

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kansakoulukatu 3

PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsiinkiin suunnitellusta kansallisesta kaupunkipuistosta saat lisätietoja osoitteesta http://kaupunkipuisto.fi/.