Palveluseteli laajentaa sosiaalipalvelujen tarjontaa helsinkiläisille

Helsingin sosiaalivirasto kokeilee palveluseteliä useissa palveluissa. Palveluseteli merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Kokeilut jatkuvat 30.6.2012 asti.

Palveluseteliä kokeillaan:

  • lasten kerhotoiminnassa
  • lapsiperheiden kotipalvelussa
  • vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa
  • vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa
  • alle 65-vuotiaiden monisairaiden sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa
  • omaishoitajien lomituksessa
  • vanhusten päivätoiminnassa
  • vanhusten palveluasumisessa (palveluseteli on jo vakinaisessa käytössä)

Miten palveluseteli toimii?

Samalla kun asiakas hakee palvelua, arvioidaan palvelusetelin soveltuvuus asiakkaalle. Jos palveluseteli soveltuu asiakkaalle, sovitaan sen käytöstä asiakkaan palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelmassa. Asiakas voi valita itselleen sopivan palveluntuottajan kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista. Kaupunki sitoutuu maksamaan ennalta määrätyn summan sovitusta palvelusta. 

Palvelusetelin arvo vaihtelee eri palveluissa. Palvelusetelin arvo voi olla kiinteä tai tulosidonnainen. Maksuttomat palvelut säilyvät maksuttomina, jolloin palvelusetelin arvo kattaa palveluntuottajien hyväksymisedellytysten mukaisesti palvelu-, hoito-, tai kuntoutussuunnitelmassa sovitun palvelun. Jos asiakas haluaa ostaa palveluntuottajalta tämän lisäksi muuta palvelu-, hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan kuulumatonta ylimääräistä palvelua, asiakas maksaa tämän palvelun itse.

Palveluseteli tuo joustavuutta ja lisää asiakkaan valinnanvapautta. Palveluseteli edellyttää omatoimisuutta ja kykyä huolehtia palvelun hankinnasta. Tarvittaessa palveluseteliä käyttävä asiakas voi pyytää edunvalvojan tai lähiomaisen apua. Sopimus palvelun tuottamisesta ja ajankohdasta tehdään asiakkaan ja palveluntuottajan kesken. Asiakas voi vaihtaa halutessaan palveluntuottajan toiseen kaupungin hyväksymään tuottajaan.

Asiakkaan oikeus palveluihin on samanlainen riippumatta palvelun tuottamistavasta. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, kaupunki järjestää hänelle palvelun muulla tavoin. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta palvelusetelillä tuotettuun palveluun. Palvelusetelillä annettava palvelu on laadultaan kunnan oman palvelutuotannon tasoista. Palveluntuottajien hyväksymiskriteerit ovat lakisääteisiä ja sekä kunta- että palvelukohtaisia. Kaupunki valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien toimintaa.

Lisätietoja medialle:

johtava kehittämiskonsultti Timo Hakala puh. 09 310 62404, timo.hakala@hel.fi

www.hel.fi/hki/sosv/fi/palveluseteli