Purkutyöt alkoivat Malmin sairaala-alueella

Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennustyöt etenevät aikataulussa Helsingissä. Marraskuun alussa 2010 alkoi vanhojen rakennusten purkaminen.

Malmin sairaala-alueella on alkanut kolmen sairaalarakennuksen (rakennukset 12, 14 ja 17) purkutyö. Purkualue aidataan, ja aidan valmistuttua joulukuussa sen sisäpuolelle ei turvallisuuden takaamiseksi päästetä ulkopuolisia.

Purkaminen aiheuttaa alueella väliaikaisesti ylimääräistä liikennettä, pölyä ja melua. Haittojen leviämistä rajoitetaan mahdollisimman tehokkaasti. Purku-urakka on valmis huhtikuussa 2011. Kaikkia alueen taloja ei pureta. Esimerkiksi vanhat, 1930-luvulla rakennetut rakennukset 1 ja 3 säilytetään ja kunnostetaan. Purku- ja rakennustöiden aikana Malmin terveysasema, rakennus 18 sekä rakennus 4:n laboratorio ja kotisairaala toimivat normaalisti.

 

Liikennejärjestelyissä muutoksia Osa sairaalan pysäköintialueista jää työmaa-alueen sisälle, mutta sairaalan tontille on jo aiemmissa rakennusvaiheissa tehty korvaavia pysäköintipaikkoja. Työmaa-aidan vieritse kulkeva tieyhteys rakennukselle 18 säilyy koko rakentamisen ajan.

 

Sairaala-alueelta on lisäksi avattu ulosmenoväylä Tyynelänkujalle, jonne ohjataan rakennuksen 18 poistuva liikenne. Laboratorio on siirtynyt sairaalarakennukseen 4. Sairaala-alueelle pääsee edelleen Jouko-linjalla. Kevyen liikenteen reitit kulkevat sairaalan ympäri alueen pohjois- ja eteläreunoja myötäillen.

 

Päivystys palaa Malmille keväällä 2014 Peruskorjaus- ja laajennustyöt alkoivat Malmilla keväällä 2009. Uuden päivystyssairaalan rakentaminen alkaa ensi toukokuussa ja rakennushanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Marian sairaalassa nyt väliaikaisesti toimiva päivystys ja päivystysosastot palaavat Malmille keväällä 2014.

 

Malmin sairaalahankkeesta vastaa Helsingin Tilakeskus. Se on tilannut rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta.

 

LISÄTIEDOT

Projektiarkkitehti Erja Erra, Tilakeskus (tilaaja), puh. (09) 3103 9997 Projektinjohtaja Eija Lehmusoksa, HKR-Rakennuttaja, puh. (09) 3103 9852

 

Työmaa-alueen liikennejärjestelyt ja piha-alueen yleissuunnittelu: Arkkitehti Tapani Mustonen, arkkitehdit mustonen oy, puh. 050 5695 704

 

Purku-urakoitsijaksi on valittu Purkupiha Oy

Pääsuunnittelija on Arkkitehtitoimisto Olli Pekka Jokela Oy, puh. 010 666 9180