Savelan aluesuunnitelmasta tilaisuus 7.6.2012

Rakennusviraston laatima aluesuunnitelma Pihlajamäen, Pihlajiston ja
Savelan alueelle on edennyt luonnosvaiheeseen ja esitellään avoimessa asukastilaisuudessa torstaina 7.6.2012 klo 18
Pihlajamäen nuorisotalolla (Moreenitie 2). Suunnitelmiin voi tutustua
klo 17.30 lähtien. Suunnitelmaluonnokseen ja käytettyyn lähtöaineistoon voi tutustua myös 1.6. – 31.7.2012 Viikin kirjastossa, virastomme asiakaspalvelussa sekä
internet-sivuilla (_www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat
<http://www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat>_(/-> Pihlajamäen, Pihlajiston
ja Savelan aluesuunnitelma/).

Sivustolta on linkki Kerrokartalla
-palveluun, jossa palautetta alueesta voi antaa myös kohdistamalla sen
karttaan (http://kerrokartalla.hel.fi).

Lisätietoja aluesuunnitelmasta antavat rakennusvirastossa:

puistot ja viheralueet:

 Virpi Vertainen, p. 09 310 38518

kadut ja aukiot:

Elmeri Ahti p. 09 310 38335   

Taru Sihvonen, p. 09 310 38939

metsät ja niityt:

Tiina Saukkonen, p. 09 310 38508