Savelan leikkipuiston lakkauttaminen

Kaupunki aikoo lakkauttaa lopullisesti Savelan leikkipuiston toiminnan juuri nyt kun Savelassa näyttäisi olevan pikkulapsi-perheitä enemmän kuin koskaan! Kaupunginosayhdistys Savela Seura ry haluaa yhdessä alueen asukkaiden kanssa vielä vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon ja saada leikkipuiston aktiiviseen käyttöön alueen lasten ja perheiden kohtaamispaikaksi! Toivomme puistoon kaupungin työntekijää organisoimaan ja suunnittelemaan toimintaa alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa. Perhekahvila, vauva-ja lapsiperhetapaamiset, iltapäiväkerhot yms pitäisi saada lähelle, tänne omalle asuinalueelle! Seuratkaa ilmoitustauluja ja Koillis-Helsingin Lähitieto lehteä, kaupunki on luvannut järjestää asukastilaisuuden asian tiimoilta touko-kesäkuun aikana.

 

Leikkipuisto Savelan käyttäjille järjestetään tiedotustilaisuus
 
keskiviikkona 28.5.2014 klo 17-18
 
Paikka: Leikkipuisto Savela, Eteläniitynpolku 11, 00720 Helsinki
 
 
Tilaisuuden aiheena on
Suunnitelma Leikkipuisto Savelan toiminnan lakkauttamisesta ja
keskustelu alueen leikkipuistopalveluista
 
Paikalla ovat leikkipuistotoiminnan päällikkö ja johtava leikkipuisto-ohjaaja.
 
Tervetuloa!
 
 
 
Janne Kylmämaa, johtava leikkipuisto-ohjaaja puh. 31058524
Satu Hiltunen, vs. johtava leikkipuisto-ohjaaja puh. 31058514
Hanna Linna, leikkipuistotoiminnan päällikkö
 
Varhaiskasvatusvirasto
Siltasaarenkatu 13 A
00530 Helsinki