Savelan metsien hoito on alkanut

Helsingin kaupungin rakentamispalvelut STARA on aloittanut alkuvuodesta Savelan ja sen lähialueiden metsien hoitotyöt. Tavoitteena on kohentaa alueen näköaloja sekä virkistysalueiden turvallisuutta. Harvennuksilla pyritään myös varmistamaan metsien hyvä kasvukunto. Pihlajamäen ja Pihlajiston alueella hoidetaan sen alueen merkittäviä maisema-arvoja mm. tuomalla kallioisten mäntyvaltaiseten mäkien parhaimpia kohtia ja näkymiä paremmin esiin. Rinteiden hoitotöissä on käytetty hevosia apuna. Savelan metsien kunnostustyöt ovat keskittyneet lähinnä Longinojan sekä Vantaanjoen varteen.