Seuran historia

 

SAVELASTA PITI TULLA VIHERALUE

Savela vahvistettiin Pukinmäen rakennussuunnitelmaan vuonna 1941. Alueen nimi kertoo maaperästä, sillä rakennusten alla saattoi olla jopa yli 30 metriä savea. Rakennussuunnitelma meni kumoon, kun alueen kaavoitus alkoi 1960-luvun lopulla. Asemakaavaa valmisteltaessa Savelasta kaavailtiin osittain viheraluetta. Silloisille Savelan asukkaille aiottiin osoittaa uudet tonttimaat Puistolasta. Kaupunki perusteli suunnitelmaansa mm. sillä, että alueen rajalla virtaavan Vantaanjoen tulvasuojelun järjestäminen ja kunnallistekniikan rakentaminen savimaahan olisivat liian kallista ja että pääradasta aiheutuu meluhaittaa. Silloin arveltiin myös mahdollisen Vuosaari-radan rakentamisen tarvitsevan tonttimaata.

SAVELASTA TULI KERROS- JA PIENTALOALUE

Tonttien omistajat kimpaantuivat. Hyvällä paikalla sijaitsevat tontit olivat vaarassa siirtyä halvasta hinnasta kaupungille. Armas Rautavaaran johdolla asukkaiden nimeämä toimikunta lähetti 8.2.1970 kaupunginhallitukselle vetoomuksen Savelan säilyttämiseksi asuntoalueena. Pian asukkaat havaitsivat, että rekisteröidyllä yhdistyksellä on toimikuntaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asioihin, ja Savela-Seura perustettiin 13.1.1971.

Savela-Seuran määrätietoisella painostuksella oli vaikutusta siihen, että vuosina 1975-76 alue lopullisesti kaavoitettiin kerros- ja pientaloalueeksi. Alue kaavoitettiin autottomaksi lähiöksi, kun se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella. Savelan alueen asuntojen rakentajat ja myyjät eivät kuitenkaan markkinoineet aluetta autottomana lähiönä. Savela autoistui, ja liikenneongelmat alkoivat. Savela on nyt valmiiksi rakennettu ja alueella asuu n. 2.000 henkeä.

Savela-Seuran toiminta hiipui 1970-luvun lopussa, kun huomattava osa alkuperäisistä Savelan asukkaista ja seuran jäsenistä muutti pois alueelta. Armas Rautavaaran esityksestä seura päätti kuitenkin jatkaa toimintaansa uinuvana yhdistyksenä alueelle myöhemmin muuttavia asukkaita varten. Innokas yhdistysmies, Kalle A. Grundström, muutti alueella ja ryhtyi herättämään henkiin Savela-Seuran toimintaa. Vuodesta 1981 lähtien seura on toiminut aktiivisesti.

1980-luvun alussa seurassa oli 51 jäsentä. Tänä päivänä heitä on noin 80.

Savela-Seuran puheenjohtajia ovat tähän mennessä olleet Armas Rautavaara, Kalle Grundström, Raita Pennanen, Raimo Kivimäki, Milja Komu ja Rauni Petramo.

SAVELA-SEURA PERUSTETTIIN ASUKKAIDEN ETUJÄRJESTÖKSI

Alueen rakentamisen aikoihin, sen jälkeen ja yhä edelleen seuran merkitys alueen asukkaiden etujärjestönä on huomattava. Seura on menestyksekkäästi ottanut kantaa ja kirjelmöinyt kaupungin päättäjille ja muille viranomaisille. Seura on antanut lausuntoja ja vahtinut, että kaupunki pitää lupauksensa. Seura on antanut asukkaiden kommentit alueen liikenneväylien järjestelyistä, kevyen liikenteen väylien ja suojateiden rakentamisesta, pysäköintialueiden sijoittamisesta, raide- ja Kehä I:n liikennejärjestelyistä, meluhaittojen vähentämisestä Vantaanjoen rautatiesillalla, joen molemmin puolin kunnostettavasta ulkoilutiestä sekä ulkoiluteiden valaistuksesta. Seuran aloitteesta VR asensi Pukinmäen asemalle rautatien alikulkutunneliin opasteet ja opastetaulun. Seuran ja Savelan asukkaiden palautteiden perusteella palvelulinja Jouko kiertää nykyään koko alueen ympäri. Seura antoi lausuntonsa yleiskaavaan 2002.

Seuran vastustuksesta huolimatta Pukinmäen terveyskeskus lopetettiin ja savelalaisten terveyspalvelut siirtyivät Malmin sairaalan yhteyteen.

Savelan alueelta poistui puutarhamyymälä ja tilalle tuli Snacky-pikaruokapaikka. Sekin sai väistyä huoltamosuunnitelman tieltä. Savela-Seura vastusti nimenkeruuadressein huoltamon perustamista alueelle vedoten mm. liikenne- ja siisteysongelmiin. Polttoaineen jakeluasema, auton pesupaikka, ravintola ja pikkuinen elintarvikemyymälä tulivat Savelaan vastustuksesta huolimatta. Asukkaat käyttävät sitä nykyään melko paljon.

Savelan lähikaupan toiminnan jatkuminen oli uhan alla kiinteistön omistajan vaihdoksen vuoksi. Seura vetosi kaupunkiin, että tontin ja maapohjan vuokralainen täyttää vuokrasopimuksen ehdot, ts. että paikalla on oltava elintarvikkeiden ostopaikka huolimatta kiinteistön omistajan vaihdoksista. Elintarvikeliike palvelee nykyään asukkaita aamuvarhaisesta iltamyöhään viikon jokaisena päivänä.

SAVELA-SEURA ON ASUKKAIDEN YHDYSSIDE

Seura on toiminut turvallisen ja viihtyisän kotialueen kehittämiseksi. Seura on järjestänyt lukuisia yleisötilaisuuksia asumisen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tiivis yhteistyö aluepoliisin kanssa on vähentänyt Savelan ja lähialueen häiriöitä. Seura on vaalinut alueella siisteyttä ja viihtyisyyttä valistuskampanjoin ja järjestämällä vuosittaiset siivoustalkoot. Alueella tapahtuneiden tihutöiden jälkiä on kunnostettu talkoilla. Vantaanjoen rannassa olevien vanhojen kiviportain viereen saatiin aikoinaan uimalaituri, seuran aloitteesta. Seuran aloitteesta se myös siirrettiin pois. Laituria ja levähdyspaikkaa käyttivät toki alueen asukkaat, mutta kauniina kesäiltoina sen valtasi kaljoitteleva ja meluava sakki. Sitä meluhaittaa seura ei halunnut alueelleen eikä asukkaiden riesaksi, vaan siirrätti laiturin joen alajuoksulle päin.

Seura on järjestänyt omia Savela-päiviä, laskiaistapahtumia, pikkujouluja, liikuntatapahtumia aikuisille ja lapsille, yhteislaulutilaisuuksia, teatteriretkiä, kirpputoreja ja ollut mukana Helsinki-päivien tapahtumapaikkana. Parhaimmillaan seuran tilaisuuksiin on osallistunut jopa 400 henkeä. Seura on järjestänyt myös monia kilpailuja, joista esimerkkinä seuran viirikilpailu ja parveke- ja pihakilpailut.

Savelan leikkipuiston toiminta olisi loppunut ilman Savela-Seuran oma-aloitteista toimintaa. Savelassa asuvien perheiden, Pukinmäessä toimivien muiden järjestöjen ja seurakunnan kanssa ideoitiin ja myös toteutettiin asukastoimintaa. Savela-Seuran päättäväisen vaikuttamisen tulos on se, että myös kaupungin tarjoama toiminta leikkipuistossa jatkuu.

Seura on monin tavoin kannustanut ja tukenut alueen nuorten toimintaa. Seuran hallitus osallistui Savelanpuistoon sittemmin rakennetun skeittipuiston suunnittelutilaisuuksiin ja avajaisiin. Skeittipuisto muistetaan aina Savelan skeittipuistona, joskin sillä nykyään on toinen nimi. Seura on antanut vuosittaisia stipendejä Pihlajamäen ala-asteen oppilaille.

Koillisen alueen yhdistysten kanssa Savela-Seura pyrkii vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Seuran aloitteesta pystytettiin tilataideteos, Treffit-patsas, Savelanpolulle vuonna 1991. Seuran viirikilpailun voitti Seppo Hirvijärven ehdotus. Viirin pohjalta on laadittu myös seuran logo.

Tervetuloa Savela-Seuraan. Se on sinulle.

 

Teksti: Savela-Seura ry:n hallitus