Sähkö- ja elektroniikkaromun varastoitumiseen liittyvä kysely

Aalto yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija tekee opinnäytetyötä sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyksen toimivuuden tehostamiseksi tutkien kotitalouksiin kerääntyvää SER määrää.
 
Sähkö ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin kierrätystavoitteet ovat kiristymässä Euroopan unionissa ja laitteista saatavat arvokkaat metallit tulisi saada talteen luonnonvarojen ehtyessä maapallolta. Opinnäytetyössä keskeisellä sijalla on kysely, jossa kartoitetaan kuluttajien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrää kotitalouksissa urbaaniympäristössä. Kyselytutkimuksella selvitetään kuluttajien kierrätyshalukkuutta ja asenteita ja tiedustellaan, miksi he varastoivat sähkö- ja elektroniikkalaitteita kotitaloudessaan, jos näin tekevät. Kyselyssä ovat mukana pienet sähkö- ja elektroniikkalaitteet kuten tieto- ja teletekniset ja kuluttaja-elektroniikkalaitteet.

Kyselyn vastauksia käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan elokuvaliput kahdelle, jos vastaajat haluavat antaa yhteystietonsa. Sen täyttämiseen menee noin 15 -25 minuuttia. 
 
Kyselyn tuloksia voidaan käyttää kierrätysjärjestelmien kehittämiseen asukkaiden kannalta entistä helpommaksi ja toimivammaksi alueellanne ja näin tukea kestävää kehitystä Helsingin kaupungin alueella. 

Vastausaikaa on lokakuun 10. päivään 2011 asti.
 
Mahdolliset kyselyyn liittyvät tiedustelut voi kohdistaa Karitalle.

Karita Ahlqvist 
sähköposti: karita.ahlqvist@aalto.fi

 Linkki kyselyyn:

https://www.webropolsurveys.com//S/A16ECB7DF396BD95.par

 Kiitos avustanne!