Syyskokouksen pöytäkirja 2012

 Savela-Seura ry
 

SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 4.12.2012

 

S Y Y S K O K O U S

Aika: Torstai 22.11.2012 klo 18.15–19.30

Paikka: Ratavallintie 26 D-talon kerhohuone, 00720 Helsinki

Osanottajat: 10 henk., liite 1

 

1§ KOKOUKSEN AVAUS


Savela-Seuran puheenjohtaja Rauni Petramo avasi syyskokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleeksi.

Puheenjohtaja totesi, että vuoden aikana on viritelty alueellista yhteistyötä Vireä Pukinmäki-hankkeen (VIPU) toimesta. Rauni Petramo on osallistunut Savela-Seuran edustajana hankkeen työvaliokuntaan.

 

2§ KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN


2.1 Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Rauni Petramo.

2.2 Valittiin kokouksen sihteeriksi Taina Dammert.

2.3 Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Kippola ja Airi Nieminen.

2.4 Valittiin ääntenlaskijoiksi Jenni Kippola ja Airi Nieminen.

 

3§ KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN


Puheenjohtaja totesi, että kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaisesti jäsenille sähköpostilla tai kirjeenä 8.11.2012 mennessä jaetulla kokouskutsulla
(liite 2). Paikalla oli 10 seuran jäsentä ja todettiin yksimielisesti, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

 

4§ KOKOUKSEN ESITYSLISTA


Hyväksyttiin hallituksen kokoukselle laatima esityslista (liite 3).

 

5§ TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

 

Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (liite 4).

 Keskustelussa todettiin, että seuran toiminta on jatkossakin pääosin etujärjestötyötä alueen kehittämiseksi.

 Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

 

6§ VUODEN 2013 JÄSENMAKSUT

 

    1. Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 jäsenmaksuksi 6 euroa.

    1. Esitettiin ja hyväksyttiin vuoden 2013 kannattajajäsenmaksuksi 20 euroa.

 

7§ HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOT VUONNA 2013

Todettiin, että hallituksen jäsenille ja toiminnantarkastajille ei ole perinteisesti maksettu palkkioita. Päätettiin yksimielisesti, että palkkioita ei makseta vuonna 2013.

 

8§ TULO- JA MENOARVIO VUODELLE 2013Käytiin läpi seuran tulo- ja menoarvioesitys (liite 5). Keskustelussa todettiin, että seura on ollut Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja ry:n kannattajajäsen. Sovittiin, että seuran hallitus selvittää yhdistyksen taustoja, jonka jälkeen päätetään jäsenyyden jatkosta.

Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2013 tulo- ja menoarvioksi.

 

9§ HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA


Rauni Petramo on ilmoittanut, että ei enää ole käytettävissä valittavaan uuteen hallitukseen. Ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Kai Kippola.

 

10§ HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Ehdotettiin seuran hallitukseen uutena jäsenenä Jenni Kippola ja että valitaan lisäksi entiset muut hallituksen jäsenet. Valittiin yksimielisesti hallitukseen vuodelle 2013 seuraavat seitsemän muuta jäsentä: Keijo Akkanen, Taina Dammert, Jenni Kippola, Sari Kokko, Leena Mikkonen, Kyösti Riihimäki ja Lea Salminen.

 

11§ TOIMINNANTARKASTAJIEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALINTA

 

Todettiin, että seuran toiminnantarkastajina ovat toimineet Seppo Hirvijärvi ja Martti Stenman. Martti Stenman on ilmoittanut, että ei ole käytettävissä valittaessa seuralle toiminnantarkastajaa vuodelle 2013. Esitettiin ja valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2013 Seppo Hirvijärvi.

Esitettiin ja valittiin varatoiminnantarkastajaksi Outi Mursu.

 

12§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMISTAPA

 

                        Seuran kokoukset on kutsuttu koolle lähettämällä jäsenille kokouskutsu joko sähköpostilla tai kirjeenä kotiin sekä tiedotteella www-sivuilla. Hyväksyttiin edellä mainitut seuran kokousten koollekutsumistavat.

 

13§ SEURAN HALLITUKSEN ESITYS SAVELA-SEURAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA

 

Todettiin, että seuran säännöt ovat vuodelta 1974. Sääntöjen uudistamistarve on tullut esille uuden yhdistyslain johdosta ja lisäksi sanamuotoja on katsottu tarpeelliseksi täsmentää. Lea Salminen esitteli seuran hallituksen esityksen seuran säännöiksi (liite 6).

Ehdotettiin, että seuran säännöt muutetaan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Sovittiin, että säännöt otetaan heti sisäisesti käyttöön sekä toimitetaan Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Lea Salminen toimii yhteyshenkilönä asiassa.

 

14§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Todettiin, että jäseniltä ei tullut esityksiä syyskokoukselle.

 

15§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30 ja kiitti seuran jäseniä ja hallitusta hyvästä yhteistyöstä puheenjohtajavuosien aikana.

 

Vakuudeksi:

 

Rauni Petramo            Taina Dammert

Puheenjohtaja             Sihteeri

 

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.

Helsingissä __.12.2012.

 

 

Jenni Kippola                                 Airi Nieminen
Pöytäkirjan tarkastaja                     Pöytäkirjan tarkastaja