Tulvavallin ja vesiviemärin kunnostustyöt Savelassa

Kaivuutyö

Joulukuussa alkaneet tulvavallin pumppuaseman kunnostyöt ovat edenneet tammikuun puolella hyvin. Uudet sadeveden poistoputket on saatu kaivettua maahan ja peitettyä maakerroksella. Putket on saatu nostettua aiempaa korkeammalle, Vantaajoen vesi ei enää pääse samalla tavalla nousemaan tulvavallin toiselle puolella kuin se on aiemmin päässyt.

Sadevesiviemäriä pitkin valuu pumppuasemalle jostakin puhdasta vettä, jota on pumpattu Vantaanjokeen viime viikkoina. Staran työntekijät ovat yrittäneet paikantaa vuotokohtaa, mutta töiden jatkumisesta päätellen, siinä ei ole vielä onnistuttu. Vesi voi valua pidemmältäkin Savelan alueelle.

Vaikka pakkasta onkin ollut reilusti, niin veden juoksutus Vantaanjokeen tekee joen jääpeitteestä petollisen. Juoksutuskohta on eristetty lippusiimalla, jotta jäällä liikkuvat hiihtäjät, luistelijat sekä muut ulkoilijat eivät putoaisi heikkoihin jäihin. Kohta jolle vettä juoksutetaan on syytä kiertää jokipenkereen kautta.

Tulvavallin kunnostus