Viihtyisyys ja turvallisuuskysely

Kerro näkemyksesi Malmin ja Pukinmäen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta

 

Malmin ja Pukinmäen asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille on tänään avattu vuorovaikutteinen Kerro kartalla –asukaskysely. Verkossa toteutetun kyselyn tavoitteena on lisätä asukkaiden keskinäistä sekä asukkaiden ja kaupungin välistä vuoropuhelua alueen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Kysely on toteutettu karttanäkymässä, jossa asukkaat ja kaupungin edustajat näkevät toistensa tekemät karttamerkinnät ja pystyvät käymään niistä reaaliaikaista keskustelua. Kartalle tehtyjä merkintöjä poimitaan myös eritoimialojen vastattavaksi.

Helsingin kaupungin hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä sosiaaliviraston lähityöhankkeen toteuttama kysely on avoinna

5.9.-13.11.2011 osoitteessa http://kerrokartalla.hel.fi/malmipukinmaki

Kyselyn sulkeuduttua Pukinmäen alueella järjestetään yhden illan kestävä turvakävely, jonka reitti suunnitellaan kyselyn tulosten perusteella. Turvakävelyllä asukkaat ja kaupungin edustajat kulkevat yhdessä alueella, tekevät kävellessään havaintoja turvattomuutta aiheuttavista tekijöistä ja pohtivat niiden syitä sekä mahdollisia kehittämistoimenpiteitä.

Kyselyssä kerättyä aineistoa hyödynnetään myös usean eri kumppanin yhteisessä AATU-tutkimushankkeessa (asukas- ja asiakaslähtöiset kaupunkiympäristöjen turvallisuusratkaisut). Hankkeessa selvitetään, miten ihmisten kokemuksiin perustuvaa tietoa voidaan hyödyntää uusien turvallisuusratkaisujen kehittämisessä.

Kyselyn verkkosivut:

http://kerrokartalla.hel.fi/malmipukinmaki

 Kysely avoinna: 5.9.-13.11.2011

Lisätiedot:

Eija Laihinen, ts. turvallisuuskoordinaattori, Helsingin kaupunki, hallintokeskus, turvallisuus- ja valmiusyksikkö (puh. 09 310 64792, eija.laihinen@hel.fi)

 

Teija Tanska, projektivastaava, Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto, lähityöhanke (puh. 09-310 24319, teija.tanska@hel.fi <mailto:teija.tanska@hel.fi> )

 Emilia Viljakainen, projektityöntekijä, Helsingin kaupunki, sosiaalivirasto, lähityöhanke (emilia.viljakainen@hel.fi, puh. 09 310 69823)

 

Kerrokartalla (http://kerrokartalla.hel.fi) on toukokuussa 2010 avattu Helsingin kaupungin vuorovaikutuspalvelu, jossa kaupungin eri virastot julkaisevat kyselyitä ajankohtaisista aiheista. untalaiset voivat kertoa mielipiteensä ja keskustella sähköisessä palvelussa karttaa apuna käyttäen.

 Johanna Snellman, Tiedottaja, Helsingin kaupunki gsm 040 843 0915