Aloite Tapaninvainion lähipalveluiden parantamiseksi 12.9.2012

12.09.2012

KUNNALLISALOITE
Tapaninvainion lähipalveluiden parantamiseksi

Tapaninvainiossa on käsillä sukupolvenvaihdos, mutta alueen palvelut laahaavat pahasti jäljessä: lähipalvelut päiväkodeista asukastiloihin ovat joko riittämättömät tai puuttuvat kokonaan. Vaadimme kaupunkia selvittämään Tapaninvainion palvelutilanteen ja ryhtymään toimiin sen parantamiseksi.

Lapsirikas Tapaninvainio väliinputoajana

Tapaninvainio on Pohjois-Helsingissä sijaitseva noin 8000 asukkaan alue. Sekä asukas- että lapsilukumäärää tarkasteltaessa on Tapaninvainio Pohjois-Helsingin pientaloalueista ja Malmin peruspiirin osa-alueista suurin: alle kouluikäisiä ja peruskouluikäisiä lapsia on yhteensä lähes 1500. Tästä huolimatta Tapaninvainio on väliinputoaja kaupungin palvelutarjonnassa. Tapaninvainiossa on vain kaksi päiväkotia eikä lainkaan omaa koulua, ainoastaan 1. ja 2. luokan käsittävä parakkikoulu. Nuoriso-, urheilu- ja muut asukastilat puuttuvat kokonaan.

Tapaninvainiossa on lähes 600 alle kouluikäistä lasta, mutta hoitopaikkoja alueen päiväkodeissa on vain noin 150. Tapaninvainiolaislapsia onkin sijoitettu viereisten alueiden päiväkoteihin, jotka ovat keskittyneet pienelle alueelle Malmille ja Pukinmäkeen. Päivähoidon lähialueita tarkasteltaessa tiedetään, että Tapaninvainion lapsimäärä on suurin ja tulee kasvamaan eniten tulevaisuudessa. Silti peruskorjausvarat ja uudisrakentaminen on keskitetty näille viereisille alueille, joilla on useita päiväkoteja, vähäisempi lasten määrä ja joilla lasten määrä tulee edelleen laskemaan.

Peruskouluikäisiä lapsia on noin 900, eli keskimäärin 100 lasta/ikäryhmä, mutta Tapaninvainiossa ei ole omaa koulua, pelkästään alkuopetusta tarjoava Pukinmäen peruskouluun kuuluva parakkikoulu, johon mahtuu ikäryhmästä vuosittain vain 1 luokka eli 25 lasta. Luokkakoko on Helsingin keskiarvoa sekä lähialueita reilusti suurempi. Opetusryhmät ovat liian suuret erityisesti tiloihin nähden, sillä kaikki toiminta opetuksesta ruokailuun tapahtuu samassa luokkahuoneessa. Tilaa ei ole esimerkiksi pienryhmätyöskentelylle tai sisäliikunnalle. Tilat ovat puutteelliset ja ahtaat myös iltapäiväkerhon isolle ryhmälle.

Tapaninvainio säästöjen kohteena

Viime vuosina kaupungin säästöt ovat kohdistuneet erityisen kipeästi juuri Tapaninvainioon. Kouluun kuulunut toinen parakkirakennus vietiin pois huonokuntoisuutensa vuoksi vuonna 2006 ja luokkamäärä jouduttiin supistamaan 1 luokkaan/aste. Korvaavaa parakkirakennusta ei ole saatu tilalle vetoomuksista huolimatta.

Vuonna 2001 purettiin Tapaninvainiosta homevaurioiden takia satapaikkainen päiväkoti Tapaninvainio, jonka kaupunki lupasi korvata pikaisesti. Samalle tontille suunniteltiin elinkaarimallia toteuttavaa Korttelitalo Tapaninvainiota eli Kapuntaloa. Korttelitaloon oli tarkoitus tulla päiväkoti, paremmat koulutilat sekä asukastiloja ja vanhusten palveluita. Kaupungin oma selvitys 2004–2006 tuki hanketta: selvitys totesi Tapaninvainion palvelutilanteen huonoksi ja näiden palveluiden tarpeen suureksi. Pitkälle edennyt hanke oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2006–2007, mutta se vedettiin pois kaavasuunnitelmasta vuonna 2006 säästösyihin vedoten.
Viimeisimmän alasajon on kokenut Tapaninvainiossa sijaitseva Malmin uimaranta. Huollon puutteen vuoksi rapistunut pukusuoja-kioskirakennus purettiin kesän 2012 päätteeksi. Pois vietiin myös lasten kiipeilyteline sen sijaan, että leikkialue olisi turvallisuusmääräysten mukaisesti aidattu.

Tapaninvainiossa 150 lasta kateissa

Tapaninvainion palveluiden kehittämistä on ohjannut vanhentunut ja virheellinen väestöennuste, jonka mukaan esimerkiksi 1–6-vuotiaiden lasten lukumäärä tulisi alueella putoamaan vuoteen 2018 mennessä 450:een. Helsingin kaupungin tuoreen ennusteen mukaan 1–6-vuotiaita on Tapaninvainiossa tuolloin 600. Vanha arvio on siis mennyt 150 lapsella pieleen. Tämä lasten määrän kasvu on ollut selkeästi havaittavissa alueella jo vuosia. Uusimpien ennusteiden mukaan alle kouluikäisten lasten määrä tulee kasvamaan jopa 20 % seuraavan 10 vuoden aikana.

Tapaninvainion tilanne on epätasa-arvoinen muihin Helsingin asuinalueisiin nähden; Tapaninvainiosta on Helsingin periaatteiden vastaisesti tullut vain asumiseen tarkoitettu alue. Lisäksi tapaninvainiolaislapset ovat keskenään eriarvoisessa asemassa, kun ainoastaan osa mahtuu alueen päiväkoteihin tai viipalekouluun. Matka Pukinmäen ja Malmin koulu- ja päivähoitopalveluihin on todettu onnettomuustilastojenkin nojalla vaaralliseksi.

Tapaninvainiossa on Pukinmäen, Malmin ja Tapanilan palvelualueiden suurin lapsimäärä, mikä on syytä huomioida tarkistettaessa koulujen oppilaaksiottoalueita ja päivähoitoverkkoa. Koulu- ja päiväkotipaikka tulee taata kaikille omalla asuinalueella eikä vaarallisen matkan ja useiden kilometrien päässä. Lähipäiväkoti ja -koulu tukevat myös ensiarvoisen tärkeää yhteisöllisyyttä.

Riittävät lähipalvelut Tapaninvainioon

Haluamme, että Helsingin kaupunki ottaa Tapaninvainion tarkasteluun tasavertaisena asuinalueena, jolle kuuluu lähipalveluita.

Vaadimme, että Helsingin kaupunki selvittää uusien tietojen ja tuoreiden väestöennusteiden valossa Tapaninvainion palvelutilanteen ja ryhtyy tuloksen vaatimiin toimiin. Tapaninvainiossakin tulee näkyä asukaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus – Helsingin kaupungin arvojen mukaisesti.

Me tapaninvainiolaiset ehdotamme ratkaisuksi Kapuntalo-hankkeen uudelleenarviointia ja palauttamista alueen kaavasuunnitteluun. Tarve hankkeelle on edelleen olemassa ja se kasvaa koko ajan.

Rakentavasti ja yhteistyötä toivoen,

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry