Hulevesi-aiheinen verkkokysely

Osallistu hulevesi-aiheiseen verkkokyselyyn!

Helsingin kaupunki on parhaillaan päivittämässä hulevesistrategiaansa. Päivitystyötä tukemaan toivotaan asukkailta ja kiinteistöjen omistajilta näkemyksiä ja kehittäviä ideoita hyvään hulevesien hallintaan ja huleveden hyötykäyttöön.

Kerro mielipiteesi 15. elokuuta avautuneessa kyselyssä verkkosivulla https://kerrokantasi.hel.fi/hulevesi. Kehittäviä ideoitasi tarvitaan ja kokemuksesi hulevesistä ovat tärkeitä. Vastaamalla muutamaan kysymykseen autat suunnittelemaan kaupungin hulevesien hallintaa! Kysely on avoinna 15.9.2017 asti.

Hulevedeksi kutsutaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Paula Nurmi, puh. 09 310 38285
projektikoordinaattori Kajsa Rosqvist, puh. 09 310 32058
Kaupunkiympäristön toimiala
sähköpostit: etunimi.sukunimi@hel.fi

hulevesi kysely2017
Kuva: Helsingin kaupunki