Kaupunginosayhdistyksen hallitus on järjestäytynyt

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:lle valittiin vuosikokouksessa 18.3.2015 uusi hallitus kaudelle 2015-2016. Hallitus on nyt järjestäytynyt. Tässä jäsenet toimenkuvineen:

– Laura Vehkaoja, puheenjohtaja 
– Ari Orttenvuori, varapuheenjohtaja
– Johanna Heikkilä, sihteeri
– Jyrki Saulo, rahastonhoitaja
– Elise Järvenpää
– Päivi Kivelä
– Anna Pyyhtiä
– Risto Suominen
– Joanna Södergård

Varajäsenet:
– Jukka Kieksi
– Timo Martikainen
– Sanna Siirilä