Kaupunginosayhdistyksen kannanotto yleiskaavaluonnoksesta 2050

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry on jättänyt 27.2.2015 Helsingin kaupungille lausunnon Yleiskaavaan 2050 liittyen. Kaupunginosayhdistys toivoo, että kaupunki huomioi yleiskaavaa laatiessaan Tapaninvainion ja lähiympäristön virkistys- ja harrastustoiminnan jatkumisen edellytykset Vantaanjokilaakson tuntumassa.

Lausunto on luettavissa täältä.