Kaupunginosayhdistyksen kannanottoja Uimarannantie 8 asemakaavamuutokseen liittyen

Tapaninvainiossa Uimarannatie 8:ssa sijaitsevalle Y-tontille on käynnissä asemakaavamuutos. Yhdistys on pyrkinyt koko prosessin ajan ilmaisemaan kaupungille huolensa ja tyytymättömyytensä tapaan, jolla tontin rakennus- ja kaavoitussuunnitelmat on toteutettu. 

Yhdistyksen kannanottoihin tästä ja muista aiheista voi tutustua täältä.

maisema