Kuntalaisaloite: Kapteenskan koirapuisto Tapaninvainioon 26.4.2018

Tämä on Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry:n nimissä tehty kuntalaisaloite. Tapaninvainio on Pohjois-Helsingissä sijaitseva pientaloalue, jolla asuu paljon koiranomistajia. Kaupunginosan länsirajalla kulkevan Vantaanjoen rannat ovat asukkaiden suosima ulkoilualue, jossa koiratkin viihtyvät. 

Esitetty koirapuiston paikka sijaitsee Helsingin kaupungin ulkoilualueeksi määritetyllä tontilla 39U3, kulttuurihistoriallisesti tunnustetun Kapteenskanmäen vieressä. 

Kapteenskanmäki (tuttavallisemmin Kapunmäki) on saanut nimensä vuonna 1950 kuolleen venäläisen kreivittären, Manjefa Multanovskajan mukaan. Hän oli paikallinen kuuluisuus, leskirouva, joka asui mäellä kartanossa papukaijansa ja koiransa kanssa. Aikalaislähteitten mukaan ”Papukaija Zagula osasi, paitsi kirota mehevästi suomeksi, viheltää ja laulaa, myös komentaa talon koiraa Narsia, pitää sitä kurissa…” HS:n kulttuuritoimittaja Miska Rantanen on kirjoittanut Zagulasta ja kertonut sen tarinan Kansallisteatterin näyttämöllä, Musta laatikko -produktiossa. 

Kapteenska ja hänen värikäs elämänsä näyttelevät siis merkittävää osaa Tapaninvainion kulttuurihistoriassa. Siitä nimiehdotus, Kapteenskan koirapuisto. 

Puisto palvelisi ensisijaisesti Tapaninvainion asukkaita. Helsingin palvelukartta osoittaa, että välittömässä läheisyydessä ei ole muita koirapuistoja. Puisto elävöittäisi joen rantakaistaa, ja kasvattaisi sen vetovoimaa asukkaiden suosimana ulkoilualueena. 

Alueen rajat ja naapurit 

Pohjoispuolella Kapteenskan koirapuiston alue rajoittuu tonttiin 429-5-288 (Ollilantie 2), jolla on neljä kiinteistöä. Niiden kaikkien omistajilta on kysytty alustava suostumus koirapuistolle. Kukaan ei ole ilmoittanut vastustavansa hanketta. 

Eteläpuolella alue rajoittuu metsikköön, jonka takana on niitty. Kesäaikaan niityn reunalla toimii melontamaja. Niityn takana on kevyen liikenteen väylä. Sen takana noin 100 metrin päässä on omakotitaloja, joiden asukkaiden kantaa koirapuistoon ei ole kysytty. 

Kapteenskan koirapuiston itäpuolella on Papukaija Zagulanpolku, joka on vilkas ulkoilutie. Sen varrella on parkkipaikka. Taempana kohoaa Kapteenskanmäki, joka on suojeltu ulkoilualue. Aiemmin Helsingin kaupungin kanssa on ollut puhetta Kapteenskanmäen maisemoinnista ja alueen käytön uudelleensuunnittelusta. Asia oli alun perin tarkoitus ottaa käsittelyyn Kapunmäen itäreunaan kaavoitettujen asuintalojen valmistuttua 2014. Koirapuisto olisi luonteva osa uudelleenkäytössä. 

Koirapuiston länsipuolella virtaa Vantaanjoki, jonka vastarannalla on peltoalue ja Tuomarinkylän kartano. Sadan metrin päässä puistosta on silta, jonka kautta puistoon pääsee helposti myös vastarannalta. 

Noin puolet kaavaillun koirapuiston alueesta sijoittuu metsikköön, joka jää nykyisellään täysin ilman käyttöä. Epäsiisti ja rämettynyt metsä voitaisiin maisemoida puistomaiseksi, jolloin se sopisi koirien ulkoilutarkoitukseen. Kapteenskan koirapuisto olisi siis osittain pellon pohjaa, osittain metsää. 

Kuten alussa todettiin, Tapaninvainiossa ei ole lainkaan omaa koirapuistoa. Kapteenskan koirapuiston paikka osuu luontevasti joenvarren ulkoilureitin varteen. Hankkeen esittely onkin saanut innokkaan vastaanoton Facebookin Tapaninvainio foorumissa, missä sitä on peukutettu jo yli 140 kertaa. Kukaan keskustelijoista ei ole vastustanut hanketta. 

Tapaninvainion Kaupunginosayhdistyksen hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.4.2018 ja päätti yksimielisesti jättää kuntalaisaloitteen Kapteenskan koirapuiston puolesta. 

Esitämme, että Helsingin kaupunki ottaisi puistoasian käsiteltäväkseen.

Ilmakuva koirapuiston alueesta
Ilmakuva koirapuiston alueesta