Yhdistyksen lausunto Pukinmäenrannan kaavoitukseen liittyen 10.2.2023

Viite: Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, Helsingin kaupunki
https://kerrokantasi.hel.fi/pukinmaki-suunnitteluperiaatteet?headless=false
https://www.hel.fi/fi/uutiset/pukinmakeen-suunnitellaan-uutta-asuinaluetta

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry:n lausunto Pukinmäenrannan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Yleistä:
Pukinmäenrannan alue on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti ”manner”-Helsingin parhaita paikkoja: jokiranta, kalliot, pellot, Tuomarinkylän kartano. Tämä huomioon ottaen tavoitteena tulee olla Helsingin paras asuinalue, kulttuurimaisemassa perinteiden hengessä. Tämä ei voine toteutua raskaalla/liian korkealla rakentamisella.

Tässä muutama ehdotus alueen tulevaa suunnittelua varten:

1.)
Vantaanjoen itärannan ja Pukinmäenkaaren välinen alue tulisi säilyttää pääosin virkistyskäytössä ja kehittää sitä Pukinmäen rantapuistona: viljelypalstat, ulkoliikuntapaikka, pelialueita yms. Mahdollisten tälle kaistaleelle sijoitettavien rakennusten tulee olla matalia, jotta joenrannan ilme säilyy nykyisenkaltaisena.

2.)
Koulu- ja päiväkotipaikkojen tarve tulee huomioida ja tarvittava määrä kapasiteettia rakentaa asuntojen lisäksi. Samoin tulee suunnittelussa huomioida riittävä määrä lähipalveluja/liiketiloja talojen kivijalkoihin, kuten kauppoja, kioskeja, kahviloita ja ravintoloita.

3.)
Asuinrakentamisessa tulee huomioida monimuotoisuus: Kerrostalojen lisäksi asuinalueelle tulee suunnitella myös pientaloja. Rakentamisen keskimääräistä tehokkuuslukua tulee alentaa suunnitellusta ja muuttaa suunnitelma kerrostalovaltainen asuinalue muotoon kerros- ja pientalojen asuinalue.  Omistus- ja vuokra-asuminen sekä osaomistus-/asumisoikeusasuminen on huomioitava asukasmäärissä siten, että mikään asumismuoto ei dominoi aluetta.

4.)
Pukinmäenkaarelle kaavailtu raidejokeri tulisi linjata alkuperäisen suunnitelman mukaan kulkemaan Kirkonkyläntietä pitkin, jotta Tuomarinkylän peltoaukeiden kulttuurimaisema voitaisiin säilyttää.

5.)
Sujuva liikenneyhteys Pukinmäenkaarelta Kehä I:lle tulee säilyttää.

6.)
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen historia-ryhmä on halukas osallistumaan alueen katujen yms. paikkojen nimiehdotusten tekemiseen, kun asia tulee ajankohtaiseksi.

Helsinki 10.2.2023
Ystävällisin terveisin
Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen hallitus