Lausunto yleiskaavaluonnoksesta 27.2.2015

Lausunto yleiskaavaluonnoksesta 2050
Jokirannan liikunta- ja virkistysalueiden puolesta

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry toivoo, että kaupunki huomioi yleiskaavaa laatiessaan Tapaninvainion ja lähiympäristön virkistys- ja harrastustoiminnan jatkumisen edellytykset. Samoin toivomme ulkoilureitistöjen säilyvän katkeamattomina Vantaanjokilaakson molemmin puolin. Jokirannan alueen liikunta- ja virkistyskäyttö tulisi selvittää kokonaisuutena, osana alueen kaavoitusta.
 
Vantaanjoen ympäristössä Tapaninvainion, Tuomarinkylän ja Pukinmäen alueella on paljon harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa. Tuomarinkylän puolella toimii ratsastustalli ja koiraharrastuskeskus; joen rantaväylä tarjoaa hiihto-, kävely-, pyöräily- ja lenkkeilyreittejä. Tapaninvainion puolella voi meloa, pelata jalkapalloa ja talvisin luistella; Pukinmäen rannoilla pestään mattoja ja palstaviljellään.
 
Lisäksi jokilaakson rantatörmät tarjoavat virkistäviä luontokokemuksia. Uimarannat, saunat ja heinätalkoot luovat mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tämä kaikki vahvistaa paikalliskulttuuria Koillis- ja Pohjois-Helsingissä.
 
Vantaan jokilaakso tarjoaa myös suositun väylän työpaikkapyöräilyyn Koillis- ja Pohjois-Helsingistä keskustaan. Oletamme, että yleiskaavan suunnittelussa tätä yhtenäistä reitistöä ei katkaista koillis-pohjoisesta kohti Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelu- ja ulkoilualueita.
 
Vuonna 2013 Tapaninvainio oli yksi Helsingin kaupungin demokratiapilottialueista.  Lähidemokratiahankkeen tuloksena syntyi ajatus koko lähialuetta palvelevasta Jokirannan liikuntapuistosta. Yhdistys esitteli ajatuksen Liikuntavirastolle. Uskomme, että liikuntapuisto edistäisi alueen kehittymistä ja asumisviihtyvyyttä.
 
Toivomme, että Jokirannan liikunta- ja virkistysalueiden tarpeellisuudesta ja kehittämisestä käynnistetään selvitystyö, jossa huomioidaan myös asukasmäärien kasvu.
 
On arvokasta, että kaupunki kehittää alati väheneviä viheralueitaan. Riittävät viheralueet harrastusmahdollisuuksineen ovat merkittävä tekijä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Ne on syytä huomioida mahdollisen uuden asuntorakentamisen yhteydessä.
 
Vuosikymmenien ajan Vantaajoki jokilaaksoineen on ollut lähialueen asukkaille arvokas voimavara. Yhteistyöllä ja huolellisella suunnittelulla se tulee olemaan sitä myös tuleville sukupolville.
 
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry