Oikaisuvaatimus Uimarannantie 8 tontin vuokrauksesta 29.12.2016

Helsingissä 29.12.2016

OIKAISUVAATIMUS

Kiinteistölautakunta päätti 1.12.2016 vuokrata Kiinteistö Oy Helsingin Uimarannantien palvelukodille (Y-tunnus 2685842-7) korttelin numero 39049 tontin numero 4 (kiinteistötunnus 91-39-49-4, osoite Rasinkuja 4) hoivapalvelutarkoituksiin 16.12.2016 – 31.12.2045 väliseksi ajaksi.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys esittää, että päätös perutaan.

Kiinteistöviraston tonttiosasto lähestyi Tapaninvainion kaupunginosayhdistystä 6.10.2016 päivätyllä kirjeellä, jonka mukaan yhdistystä tullaan kuulemaan, ennen kuin tontin vuokrauksessa edetään Avain Rakennuttaja Oy:n tonttivarauksen kohdalla. Varaus päättyy 31.12.2016. Yhdistys on esittänyt, että Helsingin kaupunki on toiminut Uimarannantie 8 tontinvarausasiassa hyvän hallintotavan vastaisesti.

Kyseessä on alun perin yksi ja sama Y-tontti, joka on tämän prosessin seurauksena lohkottu kahtia. Palvelukodin alkuperäinen suunnitelma on pienentynyt ratkaisevasti. Tapaninvainio kaupunginosayhdistys ei vastusta palvelukotia vaan vaatii, että tontin tehokas käyttö varmistetaan tekemällä vuokrausta ja asemakaavaa koskevat päätökset vasta, kun Uimarannantie 8 tontin kokonaissuunnitelma on valmis. Kiinteistölautakunnan päätös tontin osan nro 4 vuokraamisesta tekee tämän mahdottomaksi. 

Katsomme, että kiinteistölautakunta on edennyt asiassa liian nopeasti. Tontin vuokrauksesta Helsingin Uimarannantien palvelukodille tulee päättää, kun Avain Rakennuttaja Oy:n varauksen kohtalo on ratkennut.

Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen psta,

Laura Vehkaoja
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry, pj