Tapulikaupunki-Seura ry.

50
Sikalanmetsan kuusi 1.9.2013

Tapulikaupunki -Seura on sitoutumaton vapaaehtoisjärjestö, ja on yksi Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka jäsenyhdistyksistä. Tapulikaupungin asukkaat perustivat seuran joulukuussa 1993 vaalimaan niin kaupunginosan historiaa kuin alueen kehittämistäkin.

Seuran tarkoituksena on

  • toimia alueen sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta
  • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon sekä matkailun aloilla
  • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
  • syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämän heidän kiintymystään kotiseutuun.

Seura toimii alueella, joka rajoittuu etelässä Tapanilankaareen, pohjoisessa Vantaan rajaan, idässä junarataan ja lännessä Suutarilan teollisuusalueeseen. Seuran tavoitteena on kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen, hyvin hoidettu, turvallinen ja monipuoliset palvelut tarjoava Tapulikaupunki. Seura toimii maauimalan saamiseksi Tapulin urheilupuistoon.

Tapulikaupunki – Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen seuran tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä ja jäsenmaksun maksava henkilö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Toiminnan painopistealueena vuonna 2020 on Puistolan asemanseudun kaupunkikuvan vaaliminen ja palveluiden turvaaminen sekä kaupunginosan siisteyteen vaikuttaminen.

Lue lisää: Tapulikaupunki-Seura ry. toimintasuunnitelma 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tapuli tutuksi -kävelyllä 21.9.2013 ihailtiin ”mummokuusta”, joka kasvoi   Sikalanmetsässä päiväkoti Mintun ja Tapulikaupungintien välissä. Tälle paikalle rakennettiin kerrostalo asukkaiden vastustuksesta huolimatta.

Kuva: Katriina Alestalo