Tapulikaupungin kotikaupunkipolku

 Tapulikaupunki on Helsingin Koillisen suurpiirin ja Puistolan peruspiirin osa-alue no 402. Alue rajoittuu etelässä Tapanilankaareen, pohjoisessa Vantaan rajaan, idässä junarataan ja lännessä Suutarilan teollisuusalueeseen. Kaupunginosa muodostuu neljästä pienalueesta. Etelässä ja pohjoisessa on pientaloja. Keskellä on tiivistä kerrostaloasutusta.

Kaupunginosan asukasluku on kasvanut tasaisesti kerrostalokeskustan rakentamisen myötä. Vuonna 1979 Tapulikaupungissa asui 3 692 asukasta ja vuoden 2014 alussa jo 8 621. Opiskelija-asuntoja on paljon ja Tapulikaupunki onkin tuttu monelle erityisesti Helsingin yliopiston Hämäläis-Osakunnan taloissa asuneelle.

Tapulikaupunki sai oman nimikkolaulun vuonna 1981, kun alueella asunut Harri Saksala levytti kappaleensa ”Tapulikaupunkiin”.

Tämä kotikaupunkipolku johdattaa sinut Tapulikaupungin historiaan ja nykyisyyteen. Tervetuloa!

Julkaisija Tapulikaupunki-Seura ry
Tukija  Helsingin Lähiöprojekti
Työryhmä Katriina Alestalo (pj), Terttu Heinonen, Ritva Hytönen, Antti Hytti, Maj-Britt Ostrow, Petri Syrjänen, Ilkka Uotila (Puistola-Seura), Juhani Vahde ja Kirsti Valento-Laine
Editointi ja aputoimitus Pauli Saloranta / Suomen Kotikaupunkipolut tmi
Kommentointi Pekka Luoma (Medialukio), Kyllikki Rosentröm, Pirjo Ruotsalainen (Lähiöprojekti), Elias Rainio (KSV) ja Anni Tirri (HKR)
Kiitos kaikille tietoja antaneille kaupunkilaisille, yhteisöille ja tahoille!

Tietolaatikko 1.5: Tapulikaupungin kehittäminen

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.5.1980 Martti Asunmaan ehdotuksesta ponnen, joka edellytti suunnitelman laatimista Tapulikaupungin lähiympäristön laadun parantamiseksi yhteistyössä Tapulin asukkaiden ja rakentajien kanssa. Ensin tehtiin selvitys, jossa todettiin maapohjan olevan liian märkää korkealla olevan pohjaveden vuoksi sekä viheralueiden toteutuksen olevan erittäin heikko.

     Vuosina 198386 toteutettiin kehittämissuunnitelma, jonka laati arkkitehti Matti Vesikansa. Merkittävimpiä tuloksia olivat Tapulin monitoimitalon rakentaminen, parkkitalojen rakentamisen vaatimuksesta luopuminen sekä istutusten parannusohjelman tehostaminen. Seurantaryhmän toimesta järjestettiin myös Tapulikaupungin tunnuskilpailu, jonka voitti toteutumatta jäänyt ehdotus ”Ruovikko”.

     Vuonna 1976 Tapulikaupunkiin perustettiin ensimmäinen asukasyhdistys, joka pyrki vaikuttamaan alueen viihtyisyyden ja palveluiden parantamiseksi. Myöhemmin toimi Pro Puustellinmetsä -kansalaisliike, joka onnistui estämään Henrik Forsiuksentien jatkamisen. Se anoi ja sai kaupungilta rahaa vaihtoehtosuunnitelmaa varten, joka luovutettiin apulaiskaupunginjohtaja Erkki Tuomiojalle 13.6.1989. Tämä esitti kaupunginhallitukselle, ettei Henrik Forsiuksen tien jatkoa rakenneta.

     Asukastoiminta väheni 1990-luvulle tultaessa. Viihtyisyydessä oli kuitenkin edelleen parantamisen varaa. Nuorisoasiankeskuksen työntekijät Aija Niittynen ja Päivi Anunti ryhtyivät herättelemään asukkaita. Syntyi Tapuli talkoot -liike, joka kokosi asukkaita keskustelemaan alueen tilanteesta. Vuonna 1993 asukkaat päättivät perustaa Tapulikaupunki-Seuran.

www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/tapuli/Tapulikaupungin_lähiympäristöselvitys.htm www.helsinki.fi/kansalaismuisti/matapupu/tapuli/Tapulikaupungin_asuinympäristön_kehittämissuunnitelma.htm

Tietolaatikko 1.4: Lähiöprojekti

Lähiöiden ongelmia on ratkaistu ja elinympäristöä kehitetty monin keinoin jo vuosikymmenten ajan. Kaupungin virastojen välinen yhteistyö alkoi 1980-luvulla valtakunnallisen Sofy-projektin myötä. Se tuotti toimintamalleja sosiaalisten ja fyysisten näkökohtien yhteensovittamiseen asuinalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä, tarjoten samalla asukkaille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä oli ennenkuulumatonta. Projektin loppuraportissa esitetyt suositukset ovat edelleenkin käyttökelpoisia.

     Helsingin Lähiöprojektin toiminta alkoi 1996 EU:n Urban-ohjelman rahoituksella. Se on edistänyt esikaupunkien rakennusten peruskorjauksia, ulkoalueiden kunnostamista sekä täydennysrakentamista, koordinoinut kaupungin eri virastojen yhteistyötä, tukenut asukkaiden omaa aktiivisuutta ja tuottanut uusia harrastusmahdollisuuksia sekä matalan kynnyksen kulttuuria. Samoin Erilaisten järjestöjen ja paikallisten yhdistysten aktiivisuus kaupunginosien kehittämisessä on ollut merkittävää. Lähiöprojektin viides toimintakausi alkoi 2012 tunnuksella ”sivistys on siistiä”.

    

     www.lahioprojekti.hel.fi

     www.helsinki.fi/palmenia/hankkeet/2009/Osterit_asukasosallistumisen_kokemukset.pdf

Tietolaatikko 1.3: Aluerakentaminen

Kun suuri maaltapako alkoi 1960-luvulla, rakennusteollisuus oli juuri sopivasti oppinut tuottamaan betonielementtejä liukuhihnalla. Ideologiana oli rakentaa nopeasti vuokra-asuntoja, jotka voitaisiin vaikka purkaa, kun ihmiset vaurastuvat ja muuttavat omistusasuntoihin. Uudessa uljaassa ”lähiössä” olisivat lähellä niin palvelut, naapurit kuin koskematon luonto.

     Edes maan suurin kaupunki Helsinki ei ollut valmistautunut näin nopeaan kasvuun. Aluerakentaminen ratkaisi yhtälön: maanhankinta, suunnittelu, rakentaminen ja asuntosäästäminen niputettiin yhteen kuntien päätöksenteon ohi. Valtion ohjauksessa haettiin asuntotuotantoon tehokkuutta. Myös arkkitehtuurissa arvot olivat vastakkaiset 1950-luvun suunnittelulle. Nosturiradan ekonomia määräsi korttelien muodon.

     Muutto uusiin kerrostaloihin merkitsi monelle huomattavaa asumistason nousua. Juokseva vesi, nykyaikainen keittiö ja sisävessa tulivat nyt koko kansan saataville. Aluksi ihmiset olivatkin tyytyväisiä, mutta pian alkoivat ongelmat. Esikaupunkielämä ei sopinut kaikille, eikä betoni kestänyt ikuisesti, hyvä jos kymmenen vuotta.

     Aluerakentamisen kulta-aikaa oli 196070-luvun vaihde. Sen jälkeen rakentaminen on painottunut pienempiin hankkeisiin. Vanhat lähiöt on korjattu 1990-luvulta alkaen mittavissa lähiöprojekteissa. Suomessa on kaikkiaan noin 300 lähiötä, joissa asuu miljoona ihmistä. Ensimmäinen lähiöissä syntynyt sukupolvi on aikuistuttuaan jopa alkanut hakeutua takaisin kotiseudulleen.

Kun suuri maaltapako alkoi 1960-luvulla, rakennusteollisuus oli juuri sopivasti oppinut tuottamaan betonielementtejä liukuhihnalla. Ideologiana oli rakentaa nopeasti vuokra-asuntoja, jotka voitaisiin vaikka purkaa, kun ihmiset vaurastuvat ja muuttavat omistusasuntoihin. Uudessa uljaassa ”lähiössä” olisivat lähellä niin palvelut, naapurit kuin koskematon luonto.

     Edes maan suurin kaupunki Helsinki ei ollut valmistautunut näin nopeaan kasvuun. Aluerakentaminen ratkaisi yhtälön: maanhankinta, suunnittelu, rakentaminen ja asuntosäästäminen niputettiin yhteen kuntien päätöksenteon ohi. Valtion ohjauksessa haettiin asuntotuotantoon tehokkuutta. Myös arkkitehtuurissa arvot olivat vastakkaiset 1950-luvun suunnittelulle. Nosturiradan ekonomia määräsi korttelien muodon.

     Muutto uusiin kerrostaloihin merkitsi monelle huomattavaa asumistason nousua. Juokseva vesi, nykyaikainen keittiö ja sisävessa tulivat nyt koko kansan saataville. Aluksi ihmiset olivatkin tyytyväisiä, mutta pian alkoivat ongelmat. Esikaupunkielämä ei sopinut kaikille, eikä betoni kestänyt ikuisesti, hyvä jos kymmenen vuotta.

     Aluerakentamisen kulta-aikaa oli 196070-luvun vaihde. Sen jälkeen rakentaminen on painottunut pienempiin hankkeisiin. Vanhat lähiöt on korjattu 1990-luvulta alkaen mittavissa lähiöprojekteissa. Suomessa on kaikkiaan noin 300 lähiötä, joissa asuu miljoona ihmistä. Ensimmäinen lähiöissä syntynyt sukupolvi on aikuistuttuaan jopa alkanut hakeutua takaisin kotiseudulleen.

Tietolaatikko 1.2:Tapulikaupungin nimi

Alkuaikoina uusi asuinalue oli nimeltään ”Puistolan asemanseudun kerrostaloalue”. Ympärillä kiemurteli jo tuolloin Tapulikaupungintie. Hiljalleen tien nimi vakiintui tarkoittamaan uutta asuma-aluetta ja se virallistettiin 1980.

     Tapulikaupunki tarkoittaa kaupunkia, jolla on oikeus lähettää laivoja ulkomaille ja päästää ulkomaisia laivoja satamaansa. Sellainen tuli Helsingistä jo 1569, kun kuningas Juhana III myönsi vähän aikaisemmin perustetulle kaupungille tapulioikeudet.

     Helsingin tapulikaupunkiajan mukaisia nimiä on Tapulissa paljon, esim.

Maatullinaukio. Maatulli oli maksu, joka vanhassa Helsingissä perittiin kaikista kulutustavaroista.

Syökärinpolku: Syökäri oli maatullin alempi virkamies.

Aksiisipolku: Aksiisi oli kotimaisista tavaroista peritty vero.

Kartuusipolku: Kartuusi oli paperista ja pahvista valmistettu tupakan kääre.

Kämnerintie: Kämneri oli alioikeuden jäsen.

Kruunaajanpolku: Kruunaaja leimasi mitta- ja punnitusvälineitä.

Parmaajantie: Parmaaja mittasi lautaa.

(Lähde: Kansalaismuisti MaTaPuPu)

Tietolaatikko 3.1: Päärata

    Päätös Suomen ensimmäisen henkilöliikenteelle tarkoitetun rautatien rakentamisesta Helsingistä Hämeenlinnaan tehtiin säätyvaltiopäivillä ja sen siunasi keisari Aleksanteri II vuonna 1857. Rakentaminen alkoi vuoden kuluttua sisältäen maan ensimmäiset junasillat Vantaanjoen ja Keravanjoen yli sekä mittavan ratavallin. Säännöllinen junaliikenne aloitettiin 1862 aluksi kolmesti viikossa kumpaankin suuntaan. Pian vuorot tihentyivät ja alettiin myös rakentaa yhteyttä Riihimäeltä Viipurin kautta Pietariin. Pääradan sähköistys valmistui 1970.

     Aluksi pääradan kaikki junat olivat kaukojunia, joilla lähiliikenteen hoitaminen oli hankalaa. Ensimmäiset paikallisjunaveturit hankittiin Sveitsistä kesäkaudelle 1886. Maayhtiö Parkstad Wanda Puistonkylän ehdotuksesta perustettiin 1910 Fastbölen liikennepaikka, sekä noin kilometri etelämmäksi Wanda, josta myöhemmin hiukan siirtyneenä tuli Tapanila. Toinen raide rakennettiin tänne saakka 1910. Sillä pärjättiin pitkään, sillä kolmas raide pelkästään lähijunien käyttöön valmistui vasta 1972 ja neljäs 1996, jolloin lähiliikenne saatiin kokonaan pois kaukoliikenteen jaloista. 

portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikenneverkko/rautatiet

www.vr.fi/fi/index/aikataulut/lahiliikenteen_aikataulut.html

1. Maatullinaukio

231 197 Puistolan asematunnelin sis nk ynti Maatullinaukiolla 2008
Puistolan asematunnelin sisäänkäynti, Maatullinaukio, Tapulikaupunki, Helsinki, 2008 (Katriina Alestalo)

  Maatullinaukio on Tapulikaupungin keskipiste. Nykyisen katukuvansa se sai vuonna 2000, kun Tapulikaupunki-Seura kaupungin avustuksen turvin palkkasi arkkitehti Hille Kaukosen laatimaan suunnitelman aukion ilmeen parantamiseksi.

  Aukion itälaidan punatiilisen Kiinteistö Oy Puistolan pankkitalon ”kaari” on Tapulin maamerkki. Rakennuksen yläkerta on yhtiöjärjestyksellä osoitettu terveysasemakäyttöön. Alakerran K -kauppa oli 1980-luvulla nimeltään ”Lintumäki”. Rakennuksessa sijaitsivat myös optikko ja Osuuspankin konttori.

  Etelälaidalla oli puolestaan T-kauppa. Sen yläkerrassa oli kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen ”Maatullin kerho”, joka myöhemmin toimi asukastilana nimellä ”Tapulin tupa”. Asukastila lakkautettiin 2000 -luvulla Nuorisoasiankeskuksen säästötoimena. Tällä hetkellä tilassa voi harrastaa kamppailulajeja. Katutason liiketilassa toimi posti nro 75 vuoteen 2012 saakka, joilloin se muuttui asiamiespostiksi Valintatalon yhteyteen eli siirtyi entiseen  ”Seston taloon”.

 Muita palveluita Maatullinaukion laidalla ovat Puistolan hammashoitola ja kotipalvelu,  R -kioski, pankkiautomaatti, torikauppa sekä ravintola Mestari, joka toimii liiketilassa, jossa aikojen kuluessa on ollut T-kauppa ja posti.               

www.hel.fi/…/puistolan-terveysasema 
www.hel.fi/…/toimipistekuvaus?id=5472 
www.tapulinhuolto.fi/  
M aukio torimyyntiä 2012
Maatullinaukio perusparannuksen jälkeen, 4.9.2000, Tapulikaupunki, Helsinki Kuva: Katriina Alestalo
Maatullinaukio, Tapulikaupunki, Helsinki 10.9.2017
Maatullinaukio 10.9.2017, Tapulikaupunki, Helsinki Kuva:Katriina Alestalo

Tietolaatikko 1.1: Yhteissuunnittelulla hyvään lopputulokseen

Tietolaatikko 1.1: Yhteissuunnittelulla hyvään lopputulokseen

  Maatullinaukion kehittämissuunnitelma laadittiin poikkeuksellisen tiiviillä yhteistyöllä kaupungin, kaupunginosayhdistyksen ja asiantuntevan arkkitehdin kesken. Menettelyn mahdollisti Tapulikaupunki-Seuran kaupungilta saama avustus. Suunnitelma syntyi vuorovaikutteisena prosessina. Arkkitehti Hille Kaukonen haastatteli alueen yrittäjiä ja muita toimijoita. Seura järjesti kolme asukastilaisuutta, joissa koottiin ideoita. Aineiston pohjalta kaupunki laati lopullisen toteutussuunnitelman.

   Lehtikuuset ja pensaat poistettiin aukion etelälaidalta, mutta pohjoisreunaan ne jätettiin. Aukion laatoitus, penkit ja valaistus uusittiin. Asukkaiden toivomaa suihkulähdettä ei kaupunki säästösyistä suunnitelmaan sisällyttänyt. Aukiolle saatiin kuitenkin arkkitehdin suunnittelema, veistosmainen kukkaympyrä”.

fi.linkedin.com/pub/hille-kaukonen/18/771/68b

2. Puistolan asematunnelin maalaukset

231 242 Vanha P juna, sein maalaus 2002, Puistolan asematunneli
Puistolan asematunneli, Tapulikaupunki, Helsinki, 2012 (Katriina Alestalo)

   Puistolan asematunnelia on ehostettu nuorten maalauksin kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran vuonna 1992 osana ”Tapuli Talkoot” asukastoimintaa. Tuolloin Pohjois-Helsingin yläasteen yhdeksännen luokan oppilaat tekivät kuvataiteilija Tuula Salmisen opastuksella suuria maalauksia . Apulaiskaupunginjohtaja Timo Honkala vihki elämänpuita ja sademetsää esittäneet värikkäät maalaukset Helsinki-päivänä 12.6.1992. ”Tapuli -Talkoot” – toiminta johti Tapulikaupunki-Seuran perustamiseen vuonna 1993.

   Maalauksia uusittiin vuonna 2002; nyt ilme vaihtui lähemmäs katutaidetta ja teemoiksi tulivat kaupunkiympäristö ja liikenne. Maalauksissa esiintyvät mm. perinteinen P -juna sekä bussi numero 75.

   Asematunnelin peruskorjauksessa 2012 oli suunnitteilla kaikkien pintojen uudistaminen, mutta asukkaiden toiveesta kolme nuorten seinämaalausta säilytettiin. Perusparannusratkaisu mietitytti asukkaita, sillä tunnelin seinät olivat säilyneet siisteinä juuri nuorten maalausten vuoksi, eikä erityisiä töhrimisen estotoimia ollut tarvittu.

  Peruskorjauksessa tunnelin seinät saivat kirkkaat ja värikkäät pinnat. Valaistusta ja pyörätelineiden määrää lisättiin. Parannustyöt rahoitettiin Lähiörahastosta.

Puistolan asematunneli Maatullinaukion suuntaan 2012, Tapulikaupunki, Helsinki Kuva: Katriina Alestalo

3. Puistolan asema

Vanha asema sähkökaapissa Tapuli tutuksi kävely 2013

  Fastbölen seisake avattiin vuonna 1910 nykyisen Arttolantien vaiheille. Vuonna 1925 rautatiehallitus hyväksyi sen suomenkieliseksi nimeksi Puistola, joka oli vakiintunut lähialueiden paikannimeksi. Seuraavana vuonna valmistui hirsirakenteinen asemarakennus puistolalaisten valtiolle lahjoittamalle maalle. Vuonna 1954 Puistolan rautatiepysäkin ruotsinkielinen nimi Fastböle muutettiin Parkstadiksi. Nimi ”Fastböle” jäi kuitenkin elämään puhekielessä muodossa  ”Fastika”. Fastbölen kyläkeskus oli nykyisessä Vantaan Kuninkaalassa.

   Vanha asema poistui käytöstä, kun nykyinen asema tunneleineen otettiin käyttöön 20.2.1978. Samalla lakkautettiin vanhan aseman luona ollut vaarallinen tasoylikäytävä.

   Tunneli puoliympyrän muotoisine kaariportaaleineen valmistui syksyllä 1981 samaan aikaan, kun siihen liittyvä rakennus (ns. Puistolan pankkitalo) saatiin valmiiksi. Uudessa asemarakennuksessa oli lipunmyyntitila, joka toimi myös lämpimänä odotushuoneena. Asemahalli oli varustettu ulko-ovin ja sinne pääsi myös liukuportailla. Vuonna 1995 asema peruskorjattiin ns. kaupunkiradan eli neljännen raiteen rakentamisen yhteydessä. Liukuportaat sekä ulko-ovet poistettiin. Kun VR lopetti lipunmyynnin, tila muutettiin kahvilaksi ja myöhemmin pizzeriaksi.

  
Puistolan asema 2012

Tietolaatikko 3.1: Päärata