Yleinen

Maatullinkujan peruskorjaus jatkuu

Maatullinkuja, aukio Kämnerinkujan päässä
Maatullinkuja, aukio Kämnerinkujan päässä 18.4.2020 Kuva: Petri Syrjänen

Maatullinkujan länsipään peruskorjaussuunnitelma on asetettu nähtäville. Remontissa uusitaan väylän pinta- ja reunamateriaalit. Kämnerinkujan päädyssä olevalle aukiolle on tulossa pronssinen patsas. Aukion nykyinen perennaistutus poistetaan ja istutusten paikkaa muutetaan.

Lue lisää:

Piirros:

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0269366/Suunnitelmaehdotus_14.10.2020_Maatullinkj_(Henrik_Forsiuksen_t_-_K%C3%A4mnerintie)_Suunnitelma.pdf

Selostus:

https://kartta.hel.fi/helshares/pw_docs/d0269366/Selostus_14.10.2020_Maatullinkj_(Henrik_Forsiuksen_t_-_K%C3%A4mnerintie)_Selostus.pdf

Kaupungin nettisivu:

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/maatullinkuja-211020

Puistolan asematunneliin valoa

Puistolan asematunneli peruskorjauksen jälkeen, 2012 Kuva: Katriina Alestalo

Puistolan asematunnelin valaistus on ollut pimeänä jo toista kuukautta. Asiasta on lähettetty kaupungille useita vikailmoituksia ja palautteita. Tapulikaupunki-Seura otti tänään puhelimitse yhteyttä Kaupunkympäristötoimialan asiakaspalvelun kautta asiasta vastaavaan virkamieheen. Asematunnelin valaistusvika on saatu selville. Kaikki 60 lamppua liitäntälaitteineen joudutaan uusimaan. Saadun tiedon mukaan varaosat saapuvat tällä viikolla ja korjaustöiden pitäisi alkaa.

Toimiva valaistus on asematunnelin vähimmäisvaatimus!

Seitsemän ideaa Tapulista

Tapulin monitoimitalo
Tapulin monitoimitalo, Ajurinaukio 5, Tapulikaupunkii, Helsinki 2019 Kuva: Petri Syrjänen

Helsingin kaupungin järjestyksessään toinen osallistuvan budjetoinnin kierros on pyörähtänyt käyntiin. Tapulikaupungista OmaStadi -sovellukseen on tullut seitsemän ideaa. Seuraavaksi kaupunki käy ideoita läpi ja mahdollisesti yhdistelee niitä. Varsinaiseen äänestykseen asia etenee vasta syksyllä 2021.

Tapulia koskevat ideat ovat:

Tapulin aseman seutu on viihtyisäksi

Tapulikaupungin Ajurinaukio on kunnostettava

Monitoimi- / taiteilutila Tapuliin

Koko kesän kukkiva kirsikkapuisto Tapuliin

Monitoimikirjasto Tapulikaupungin alueelle.

Vapaan käytön tekonurmikenttä Maatullin koulun pihalle

Lähiliikuntapaikan yhteyteen ulkokuntosali

Lue lisää:

https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/183/ideas?filter%5Bactivity%5D=&filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Barea_scope_id%5D=36&filter%5Bcategory_id%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=Tapuli

Tiedätkö, mitä kaikkea Tapuliin on suunnitteilla?

Tapulin kirjasto 2007
Tapulin monitoimitalo, Ajurinaukio 5, 2007 (kuva: Katriina Alestalo)

Tietoa saat Tapuli tutuksi -kävelyllä sunnuntaina 20.9.2020. Kierros alkaa Maatullinaukiolta klo 14.00 ja kestää noin kaksi tuntia.

Tapulikaupunki on yhä kiihtyvän purkuinnon kohteena. Kävelymme keskittyy tänä vuonna hyvään asumiseen ja kaupunkikuvaan liittyviin asioihin. Tiedätkö, millaisia purku- ja rakennustehokkuuden lisäysaikeita Tapuliin kohdistuu? Tunnetko Maatullinkoulua, Kämnerintietä ja Ajurinaukiota koskevat suunnitelmat ja ehdotukset? Tiedätkö, missä on Suuntimopuisto? Oletko autoilija, tiedätkö kuinka alueemme keskelle kuljetaan?

Tervetuloa opastetulle kierrokselle, joka kestää noin kaksi tuntia.

Järj. Tapulikaupunki-Seura ry.

Lisätietoja: Katriina Alestalo, katiales@welho.com

Suuntimopuistossa alkaa rakentaminen

Suuntimopuiston sisäänkäynti Suuntimotieltä, Puistola, Helsinki 15.9.2020, Petri Syrjänen

Kaupunki rakentaa Suuntimopuistoon koulu- ja päiväkotirakennuksen, joka toimii aluksi koulujen ja päiväkotien väistötilana. Myöhemmin se on tarkoitus ottaa pysyvään käyttöön. Työmaa käynnistyy loppusyksystä 2020 maanrakennustöillä. Rakennus tulee ensin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun käyttöön syksyn 2021 aikana.

Väistötilatarpeiden päätyttyä rakennus tulee toimimaan pysyvänä monitoimitilana. Rakennusta on tarkoitus laajentaa siten, että sinne saadaan koulun ja päiväkodin lisäksi nuorisotilat ja kirjasto. Laajennoksesta päätetään erillisenä hankkeena myöhemmin.

Rakennusta valmistellaan jo Hämeenlinnassa

Suuntimopuiston rakennuksen toteuttaa suomalainen Fixcel Group Oy. Rakennus kootaan moduuleista, jotka rakennetaan lähes valmiiksi tehtaalla Hämeenlinnassa. Siksi pystytysvaihe työmaalla on paljon tavanomaista lyhyempi. Moduulien valmistus Fixcelin tehtaalla on jo alkanut.

Puistoksi jäävää aluetta uudistetaan omana hankkeenaan

Koulu- ja päiväkotikiinteistön itäpuolelle jäävää osuutta Suuntimopuistosta kehitetään omana hankkeenaan ja sen suunnittelu on aikataulutettu alkamaan loppuvuodesta 2020. Tavoitteena on parantaa puiston viihtyisyyttä ja monipuolisuutta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Koulu- ja päiväkotirakennusten enimmäishinta on 31 550 000 euroa 2/2020 kustannustasossa.

Lisää tietoa

Helsingin kaupunginvaltuuston 17.6.2020 kokouksen päätösasiakirjat.

Lisätietoja alueen palvelujen tilatarpeiden tarkastelusta.

Fixcelin verkkosivut, jolla kerrotaan tarkemmin rakennuksesta.

Lisää tietoa kohteen rakentamisesta ja kohteesta

Marjut Laurila
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö / rakennuttaminen
p. 09 310 38444, marjut.laurila@hel.fi

Lisää tietoa koulujen ja päiväkotien tiloista

Julia Pettersson Hakava
projektiarkkitehti
Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus / tilahankkeet
p. 09 310 26884,
julia.petterssonhakava@hel.fi

Koulujen rehtorit ja päiväkotien johto kertovat koulujen ja päiväkotien toiminnasta.

Tapulin leikkipuiston piha remontissa

Tapulin kahluuallas 2013
Tapulin leikkipuiston kahluuallas vuonna 2013

Leikkipuisto Tapulin (Kimnaasipolku 7) uuden pihan ja leikkipuistosta Kortesuontielle johtavan uuden puistoraitin rakentaminen on alkanut. Leikkipuiston toiminta jatkuu mukautettuna koko työmaavaiheen ajan.

Leikkipuiston pihalle asennetaan uudet keinut ja uusia leikkitelineitä. Sinne tehdään myös pieni liikennerata lasten käyttöön. Pihalla oleva vesiallas poistetaan. Lisäksi rakennetaan uusi puistoraitti sekä hulevesiviemäri leikkipuisto- ja päiväkotirakennuksen eteen, mikä vaikuttaa väliaikaisesti kulkuun talon lähellä.

Keväällä 2021 tehdään vielä turva-alustan tarvitseville leikkitelineille alustat, mutta muu piha saadaan leikkipuiston käyttöön jo loka–marraskuussa 2020. Turva-alustojen rakentaminen onnistuu parhaiten, kun on kuiva ja lämmin ilma.

Työmaa erotetaan aidoin muussa käytössä olevasta alueesta.

Tarkemmat tiedot leikkipuiston toiminta-ajoista ja ohjatuista toiminnoista löytyvät leikkipuiston verkkosivuilta.

Lisätiedot leikkipuisto Tapulin toiminnasta p. 09 31057560, lp.tapuli@hel.fi tai

johtava leikkipuisto-ohjaaja Noora Hynynen p. 09 310 58514, noora.hynynen@hel.fi

Palautetta voi antaa työmaalle: p.0400 482 784

Lisätietoa hankkeesta

projektinjohtaja Jouni Sivonen (3.9. alkaen)
Helsingin kaupunki

kaupunkiympäristö / infra

p. 09 310 38443, jouni.sivonen@hel.fi

Linturetki

Opastettu linturetki Puustellinmetsään

Munkkikahvila

Munkkikahvila Kämnerinkuja 1:n kerhohuoneella. As Oy Kämnerinkuja 1 täyttää 35 vuotta ja Tapulikaupunki 40 vuotta.