Ekaluokkalainen tarvitsee lähipuiston

407

Allekirjoita adressi! Leikkipuisto Tapulin sisätilojen käyttöä on rajoitettu sisäilmaongelmien vuoksi niin, että vain wc-tilat ovat käytössä. Syksyn 2018 toimintajärjestelyt ovat vielä kesken. Uusia toimintatiloja etsitään läheltä koulua, mutta on mahdollista, että leikkipuiston ohjaajat kävelevät lasten kanssa päivittäin 1,6 km matkan Kurranummen leikkipuistoon ja takaisin. Tämä tekee 3,2 km päivässä ja 16 km viikossa.

Lasten vanhemmat ovat aktivoituneet ja vaativat, että uudet tilat on saatava tai pystytettävä lähempää. Kävely ei ole toimiva ratkaisu, koska:

  • matka on liian pitkä 1-2 -luokkalaisten käveltäväksi, etenkin sateessa ja pakkasessa
  • lasten koulu päättyy eri aikoina ja lapsilla on harrastuksia ja muuta toimintaa (esim. oppilaskunnan kokouksia) eri aikoihin, jolloin aikataulutus on mahdotonta sovittaa useille kymmenille lapsille
  • vanhemmat voivat eri päivinä hakea lasta puistosta eri aikoina, jolloin on epäselvää, missä lapsi on (mahdollisesti matkalla kävelemässä vielä)
  • etenkin 1-luokkalaisille vanhempineen koulun aloitus on jännittävää ja tämä järjestely toisi huomattavaa epävarmuutta ja huolta
  • järjestely olisi alueellisesti epätasa- arvoista
  • moni päätyisi ottamaan lapsen pois iltapäivätoiminnasta, jolloin lapsi viettäisi yksin kotona monta tuntia
  • järjestely olisi työntekijöille kohtuuton ja stressaava lasten suuren lukumäärän vuoksi (kuinka voi varmistaa turvallisuuden esimerkiksi tien ylityksissä?)

Adressin löydät täältä: https://www.adressit.com/allekirjoitukset/vaatimus_leikkipuisto_tapulin_iltapaivatoiminnan_tilojen_puolesta

231 278 Tapulin leikkipuisto Maatullin koulun suuntaan