Kaupunki haluaa muuttaa parkkipaikat rakennuksiksi

305
Tapulikaupungintien ja Kämnerintien kulma 28.9.2021
Tapulikaupungintien ja Kämnerintien kulma 28.9.2021, Tapulikaupunki, Helsinki Kuva: Petri Syrjänen

Tapulikaupungissa olisi tulevaisuudessa useita parkkitaloja, jos Tapulikaupungin ja Puistolan asemansedun suunnitteluperiaatteet pysyvät asukkaille 14.9.2022 esitellyssä muodossa.

Kaupunki tulkitsee kaupunkisuunnittelua ohjaavaa yleiskaavaa siten, että Tapuliin ja radan varteen vanhan Puistolan puolelle on rakennettava kerrostaloja. Rakennukset sijoitettaisiin Tapulikaupunkiin eri puolille nykyisille parkkipaikoille ja osin viheralueille. Puistolan puolella omakotitaloja purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin kerros- ja rivitaloja.

Suunnitteluperiaatteita kritisoitiin verkkotilaisuudessa voimakkaasti. Tapulikaupungin kerrostaloalueesta ja Puistolan asemanseudusta tulisi esitetyn lisärakentamisen myötä tiivis sumppu. Tapulikaupungintiellä kulkee jo nyt 13.000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen määrää ei voi lisätä ilman, että alueemme turvallisuus ja viihtyisyys heikentyvät dramaattisesti.

Lue lisää:

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2022_kaava/0740_46_tiedote.pdf

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2022_kaava/0742_46_yleiset_periaatteet.pdf

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2022_kaava/0742_46_lahtotietoraportti.pdf

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2022_kaava/0742_46_selostus.pdf

https://kartta.hel.fi/?sukkaId=2022-010362

Kerrokantasi -palvelusta löydät asiasta käytyä keskustelua https://kerrokantasi.hel.fi/tapulikaupunki-puistola

Tapulikaupunki-Seura on jättänyt asiasta lausunnon. Seura pitää suunniteltua rakentamista ylimitoitettuna, tarpeettomana ja vahingollisena. Seura huomauttaa, että Tapulikaupunkia koskevissa tiedoissa on runsaasti puutteita ja virheitä (kts. seuran lausunnon liite). Seuran lausuntoon ja aiempiin lausuntoihin voi tutustua tämän sivuston kohdassa Tapulikaupunki-Seura/ Lausunnot https://kaupunginosat.fi/tapulikaupunki/lausunnot/ .