Kiertoliittymää toivotaan Suuntimotien risteykseen

204
Tapulikaupungintie-Suuntimotie risteys 2016

Tapulikaupunki-Seura on tehnyt kaupunkisuunnitteluvirastolle aloitteen kiertoliittymän rakentamiseksi Tapulikaupungintien ja Suuntimotien risteykseen. Lisäksi seura esitti, että samassa yhteydessä rakennettaisiin Hatuntekijänkujan ja Tapulikaupungintien väliltä puuttuva, noin 40 metrin mittainen jalkakäytävä.

Tapulikaupungintie tekee Suuntimotien risteyksessä 90 asteen käännöksen. Liikenne tässä T-risteyksessä on vilkasta ja seuraavien vuosien aikana liikenteen ennustetaan kasvavan entisestään. Heikko näkyvyys on aiheuttanut vaaratilanteita.

Liikennesuunnittelijan mukaan seuran ehdotus ei ole huono. Hän oli seuran kanssa samaa mieltä siitä, että kiertoliittymä parantaisi liikenteen sujuvuuta ja turvallisuutta, ja piti ideaa jatkotutkimuksen arvoisena. Sen sijaan jalkakäytävää hän ei pitänyt tärkeänä.

Kevyt liikenne on tällä hetkellä ohjattu pohjois-         eteläsuunnassa Hatuntekijänkujan ja Hattupolun kautta. Kevyenliikenteenväylää on kuitenkin vaikea havaita bussista pois jäätäessä Hatuntekijänkujan puoleisella pysäkillä.

Jalkakäytävän rakentaminen avartaisi näkemäalueita, helpottaisi kulkemista ja parantaisi liikenne-turvallisuutta.

Lue lisää: Kiertoliittymäaloite 2016

 

 

Kuva: Liikenne Tapulikaupungintien ja Suuntimotien risteyksessä on vilkasta ja näkyvyys heikko