Kirjasto ja nuta Suuntimopuistoon?

49
Kuva: Malin Gustafsson ja Ants Vahter

Uusi Suuntimopuiston kirjasto korvaisi Tapulikaupungin ja Puistolan kirjastot. Nuorisotalo siirtyisi Suuntimopuistoon. Mitä mieltä sinä olet?

Suuntimopuistoon on tilapäisellä rakennusluvalla jo rakennettu koulu ja päiväkoti, jotka toimivat väistötiloina alueen koulujen ja päiväkotien remonttien ajan. Kaupunki haluaa muuttaa puiston asemakaavan sellaiseksi, että se mahdollistaisi pysyvän koulun.

Koulun lisäksi kaupunki sijoittaisi Suuntimopuistoon myös kirjaston ja nuorisotilan. Tarkoituksena on, että Tapulikaupungin, Puistolan ja Heikinlaakson asukkaita palvelisi yksi kirjasto ja yksi nuorisotalo.

Asiaa voi kommentoida 4.6.2023 saakka Kerro kantasi -palvelussa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/suuntimopuisto?headless=false.

Uutinen kaupungin nettisivuilla: https://www.hel.fi/fi/uutiset/suuntimopuistoon-uusi-aluekirjasto-ja-nuorisotalo-kerro-mielipiteesi-suun
Kaupunkilaisia kutsutaan mukaan suunnitteluun osoitteeseen https://response.questback.com/helsinginkaupunki/suuntimonkehittajat

Lisätietoja:

Anne Euramaa

vuorovaikutusasiantuntija/delaktighetsansvarig/ participation specialist

viestintä ja markkinointi, kulttuuri ja vapaa-aika /

kommunikation och marknadsföring, kultur och fritid /

Communications and Marketing, Culture and Leisure

Helsingin kaupunki / Helsingfors stad / City of Helsinki

tel. +358 9 310 32411, +358 40 334 1080

anne.euramaa@hel.fi

PL /P.O. Box 51400 FI – 00099 Helsingin kaupunki

Käyntiosoite / Besöksaddress / Street Address: Fredriksberg, Konepajankuja 1, 3. krs