Leikkipuistossa on rakennus jatkossakin

316
Tapulin leikkipuiston uusi sijainti

Tapulin leikkipuisto siirtyy, mutta rakennus on koko ajan olemassa

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapulin leikkipuiston siirtämistä koskevan puistosuunnitelman kokouksessaan 2.5.2017. Leikkipuistorakennus puretaan, mutta niin, että vanha rakennus on leikkipuiston käytössä uuden rakennuksen valmistumiseen saakka. Veronika Honkasalon ja Laura Rissasen tekemän vastaehdotuksen tuloksena kaupunginhallitus lisäksi edellyttää, että puistosuunnitelma toteutetaan yhdessä alueen asukkaiden (erityisesti lasten ja nuorten) ja keskeisten toimijoiden (mm. Maatullin koulu, Tapulikaupunki-Seura ja nuorisotalo) kanssa.

Tapulikaupunki-Seura vastusti leikkipuiston siirtämistä

Rakennuksen olemassaolon turvaaminen oli erittäin tärkeätä ja Tapulissa voidaan iloita tältä osin. Tapulikaupunki-Seura olisi halunnut koko leksun säilyvän alkuperäisessä muodossaan. Leksu on kiinteä osa Tapulin elämää ja kaupunkikuvaa eikä sitä pitäisi repiä juuriltaan.

Lue lisää:

http://www.lahitieto.fi/2017/05/03/tapulin-leikkipuistorakennuksen-purkuaikeet-yritetaan-pysayttaa/

Miksi Tapulin leksun täytyy siirtyä?

Kuva: Tapulin leikkipuiston uusi sijainti Kimnaasipolun varrella Maatullin koulun eteläpuolella (mustan viivoituksen kehystämä neliö, jossa lukee ”VP”). Nykyinen leksu on kuvassa keskellä oleva vihreä alue. Sen etelä- ja länsipuolella on uusien omakotitalojen vyöhyke.