Luontoretki

273

maanantaina 16.4.2018 klo 18.00 – 20.00.  Kohteena Puustellinmetsä, jossa tutustutaan lintuihin ja kasveihin asiantuntija Sami Kieman opastuksella. Lähtö Maatullinaukiolta klo 18.00. Mukaan ehtii myös Tapulikaupungin urheilupuistosta, jossa tapaamme pukuhuonerakennuksen luona klo 18.15. 

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Järjestää: Tapulikaupunki-Seura ry.

Vanha Puustellinmetsä on monimuotoinen viheralue. Se käsittää pääasiassa vanhaa kuusikangasmetsää, jossa on runsaasti biodiversiteettiä lisäävää lahopuuta, sekä pensaikkoja ja tiheikköjä, reunaniittyjä, kosteikkoa sekä lehtomaisia kohtia. Paikoitellen aluskasvillisuus on hyvin mustikkavaltaista. Mukana on myös vanhoja mäntyjä. Sekapuuna esiintyy rauduskoivua ja haapaa. Metsäalueen länsiosa on täyttömäkeä, joka on istutettua ja tiheää mänty- ja kuusimetsää. Metsä on arvokas linnustokohde. Siellä pesivät muun muassa kultarinta, kuusitiainen, töyhtötiainen, närhi, nokkavarpunen ja kanahaukka.

Lue lisää Tapulikaupungin kotikaupunkipolun teksteistä: http://kaupunginosat.net/tapulikaupunki/tapulikaupungin-kotikaupunkipolku?poi=15

 Kanahaukka 10.10.2017 Palovartijantie 20 piha

 Kuva: Tämä kanahaukka kuvattiin Palovartijantiellä lokakuussa 2017 (Ella Syrjänen)