Miksi puut kaadettiin Palovartijanpolulta?

313
Lehmusten paikka Palovartijanpolulla 29032015

Puistosuunnitelmassa säilytettäviksi merkityt puut on kaadettu päiväkoti Mintun vierestä

Päiväkodin viereen on tulossa uusi Palopostinpuisto ja sen taakse senioritalo. Tulevan puiston kohdalla kasvoi iso mänty ja toisella laidalla rivi lehmuksia. Mänty oli ollut paikoillaan kauan, todennäköisesti 1900 -luvun puolivälistä saakka.  Lehmukset oli istutettu mahdollisesti 40 vuotta sitten, kun Tapulikaupunkia ryhdyttiin rakentamaan. Tontilla on ollut Maatullin sivukoulu 1980- ja 1990-luvuilla.

Uusi puisto kuuluu kaavamuutoskokonaisuuteen, jolla Tapulikaupungintien eteläpuolella tontteja ja viheralueita muutetaan asuinkäyttöön. Kaavamuutoksen seurauksena muun muassa katoaa päiväkoti Minttua vastapäätä ollut lasten pallokenttä sekä metsäkaistale päiväkodin pohjoispuolelta pikkuruisesta Sikalanmetsästä. Pallokentälle nousee rivitaloja ja Sikalanmetsään kerrostalo.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi vuonna 2014 puistosuunnitelman, jonka mukaan Palovartijanpolun varrella olevalle tontille rakennetaan uusi Palopostinpuisto. Lautakunta päätti, että komea mänty sekä tonttia reunustavat lehmukset säilytetään (25.2.2014/ § 91).

Tapulikaupunki-Seura on lähettänyt Rakennusvirastolle kirjeen ja kysyy, miten on mahdollista, että työmaalla on toimittu lautakunnan päätöksen vastaisesti. Seura pyytää Rakennusvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja saattamaan puiden tuhoajat vahingonkorvausvastuuseen. Palopostinpuisto täytyy toteuttaa puistosuunnitelman mukaisesti.

 

Tässä oli rivi lehmuksia. Tällä entisellä Maatullin sivukoulun tontilla kasvoi myös komea mänty. Näkymä Palovartijanpolulta Tikkuritien   suuntaan 26.3.2015
Kuva: Petri Syrjänen