Muistutukset Kämnerintien asemakaavamuutoksesta jätettävä 21.8.2020

770
Kämnerintie 8-10 4.4.2020 (vasemmalla)

Kämnerintie 8:n vuokratalo vaihtoi omistajaa muutama vuosi sitten. Uusi tamperelainen omistaja haluaa purkaa nykyiset kolme kaksikerroksista pienkerrostaloa ja rakentaa tilalle korkeita taloja.

Kämnerintie on kapea asuinkatu, jonka katunäkymä muuttuisi oleellisesti, jos asemakaavamuutoksessa ehdotetut 5- ja 8-kerroksiset talot toteutuisivat. Tontti on niin kapea, että sillä ei ole omaa pihaa juuri lainkaan. Uudet talot eivät mahdu tontille ilman, että Kämnerintien leveyttä muutetaan kaatamalla puut ja poistamalla viheristutukset. Talot tulisivat kiinni Kämnerintiehen. Pensaat, jotka tällä hetkellä erottavat tontin kadusta, poistuisivat. Uudet talot varjostaisivat takana olevia nelikerroksia taloja. Rivitalojen naapurinäkymä muuttuisi olennaisesti.

Asuntojen määrän kasvu tällä kapealla kadulla merkitsisi myös liikenteen kasvua. Kämnerintietä pitkin kuljetaan muun muassa päiväkoti Pikkuprinssiin ja Maatullinkouluun, joihin ei johda tietä. Osa uusien asuntojen parkkipaikoista sijoitettaisiin pihalle, osa kadun varteen ja osa olisi nykyisellä paikallaan Tapulikaupungintien varren pysäköintialueilla. Parkkipaikkoja olisi silti paljon vähemmän kuin asuntoja.

Lisätietoja: https://www.hel.fi/kanslia/fi/julkaisut-ja-kuulutukset/kaavakuulutukset/kaavakuulutukset-2020/asemakaava12653_23062020

Kaavaehdotusta voi kommentoida vielä tämän viikon ajan. Mitä mieltä sinä olet asiasta? Lähetä muistutuksesi sähköpostitse osoitteella helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Kuinka paljon ehdotus muuttaisi kaupunkinäkymää? Vertaa alla olevia kuvia: Kämnerintie nyt ja Kämnerintie ehdotetun muutoksen jälkeen.

Kämnerintie länteen, 8-10 kuvassa oikealla, 16.5.2020, Tapulikaupunki, Helsinki Kuva: Petri Syrjänen
Kämnerintie 8-10 piha 16.8.2020, Tapulikaupunki Kuva: Petri Syrjänen
Kämnerintie itään 28.6.2020, Tapulikaupunki Kuva: Petri Syrjänen
Kuvakaappaus asemakaavan muutoksen selostuksesta, Tapulikaupunki, Kämnerintie, kortteli 40134 tontti 3 ja katualue, (KAAVANRO 12653 )