Nimetön puisto saa nimen

346
Anna puistolle nimi -tapahtuma, Tapulikaupunki, Helsinki, 20.5.2017 (Katriina Alestalo)

Tapulikaupungissa Puistolan palvelutalon ja seurakuntakodin naapurissa on puisto, jolla ei ole nimeä. Asiaa aikoinaan tutkiessaan Tapulikaupunki-seura huomasi, että nimitys ”Maatullinpuisto”, jota osa asukkaista oli tottunut käyttämään, olikin asemakaavassa merkitty leikkipuiston ja urheilupuiston välissä olevan viheralueen nimeksi.

Nimiehdotuksia kerättiin

Toukokuussa 2017 Tapulikaupunki – Seura järjesti puistossa tapahtuman, jossa kerättiin puistolle nimiehdotuksia.  Erilaisia ehdotuksia saatiin yhteensä 15 kappaletta. Tapulikaupunki-Seura toimitti ehdotukset kaupungin nimistötoimikunnalle. Toimikunta piti puiston nimeämisaloitetta kannatettavana, sillä puistolla on erityinen ja paikallisesti merkittävä luonne. Nimen avulla puistossa järjestettävistä tapahtumista tiedottaminen ja alueelle orientoituminen helpottuu sekä pelastusturvallisuus paranee.

Nimistötoimikunta esitti puistolle nimeä Ajurinpuisto-Formansparken Ajurinkujan ja Ajurinaukion mukaan.

Kaupunkiympäristötoimiala on 28.3.2018 ilmoittanut yhtyvänsä nimistötoimikunnan lausuntoon ja aloittanut asian jatkokäsittelyn puiston nimeämiseksi ns. erillispäätöksellä.

Ajurinpuisto -nimeä olivat ehdottaneet Ossi Syrjänen ja Kerttu-Kaarina Päivinen.

 Puistotapahtumassa 20.5.2017 saadut nimiehdotukset olivat:

·         Ajurinpuisto
·         Aksiisipuisto
·         Hattupuisto
·         Kolmiopuisto
·         Kypäräpuisto
·         Maatullinpuisto
·         Palokellonpuisto
·         Palokypäränpuisto
·         Pilkepuisto
·         Pippuripuisto
·         Tapulipuisto
·         Triangelipuisto
·         Sukupolvipuisto
·         Senioripuisto
·         Raittipuisto

Kiitos kaikille nimiehdotuksia tehneille!

Puisto puhkeaa kukkaan

Tapulikaupunki-Seura ja Pitopalvelu Pilke olivat pitkään esittäneet kaupungille puiston siistimistä, ja vuonna 2014 puisto vihdoin kunnostettiin. Seura oli saanut suunnitelmaluonnoksen nähtäväkseen ja pyysi siitä kommentteja myös vanhusten palvelutalolta. Ensimmäiset, paljon betonikivetystä sisältäneet suunnitelmat keventyivät toiveiden mukaisiksi, ja muun muassa perennaistutus Maatullinkujan varrella säilyi. Ylikasvaneita pensaita korvattiin matalammilla lajeilla, penkkien määrää lisättiin ja puistoon istutettiin asukkaiden toivomia kukkivia puita.

Voimmekohan jo tänä kesänä viettää puiston nimijuhlaa!

 Ilmapallot 4 Terttu