OmaStadi-ideointi käynnistyy lokakuussa

118

Helsinki kerää jälleen ideoita kaupungin kehittämiseksi. Kaupunki käyttää 8.8 miljoonaa euroa ensi kevään äänestyksessä voittaneiden ehdotusten toteuttamiseen. Ehdotuksen voi kirjoittaa OmaStadi-sivustolle 2.-15.10.2023 välisenä aikana. Ehdotuksia voi tehdä itsekseen tai ideoida yhdessä mm. työpajoissa, joita Tapulissa järjestetään kaksi:

Keskiviikko 27.9.2023 klo 12-15, Tapulikaupungin asukastila, Kämnerinkuja 4

Tiistai 10.10.2023 klo 17-19 Tapulikaupungin kirjasto, Ajurinaukio 5

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Loppusuoralle päässeitä ehdotuksia voi äänestää keväällä 2024.

OmaStadin vaiheet

1.Ehdotusten tekeminen: kaikki kaupunkilaiset voivat ideoida ehdotuksia. 13-vuotta täyttäneet voivat kirjautua sivustolle ja tehdä OmaStadi-ehdotuksen. 

2.Äänestys: kaikki 13 vuotta täyttäneet helsinkiläiset voivat äänestää. Äänestäjä valitsee viisi ehdotusta, joita hän kannattaa. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan. 

3. Kehittäminen: kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät yhdessä suunnittelevat, miten eniten ääniä saaneet ehdotukset käytännössä toteutetaan. 

4. Toteutus: kaupunki toteuttaa ehdotukset. 

Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ehdotusten toteuttamiseen.

Lisätietoja:

https://omastadi.hel.fi/pages/ideoiden-kriteerit

https://omastadi.hel.fi/pages/alueet-ja-maararahat