Päätös yleiskaavasta tehtyihin valituksiin on tehty

272

Helsingin hallinto-oikeus antaa päätöksensä Helsingin yleiskaavaa koskevassa asiassa maanantaina 5.2.2018. Tapulikaupunki-Seura on yksi päätöksen saajista. Seura valitti yleiskaavasta mm. siksi, että se mahdollistaisi Puistolan asemanseudun rakentamisen huomattavan lisäämisen ja tiivistäisi aluettamme kestämättömällä tavalla. Yleiskaavan ns. pikseliesitysmuoto ei täytä lain vaatimuksia kaavan selkeydestä. Seura vastustaa myös Malmin lentokentän käyttötarkoituksen muuttamista. Koillis-Helsingissäkin täytyy vaalia historiaa ja kulttuuriperintöä. Helsingissä täytyy olla muutakin kuin asuntoja ja kauppakeskuksia!

 

Lue lisää: http://kaupunginosat.net/tapulikaupunki/tapulikaupunki-seura/lausunnot