Suuntimopuistossa alkaa rakentaminen

929
Suuntimopuiston sisäänkäynti Suuntimotieltä, Puistola, Helsinki 15.9.2020, Petri Syrjänen

Kaupunki rakentaa Suuntimopuistoon koulu- ja päiväkotirakennuksen, joka toimii aluksi koulujen ja päiväkotien väistötilana. Myöhemmin se on tarkoitus ottaa pysyvään käyttöön. Työmaa käynnistyy loppusyksystä 2020 maanrakennustöillä. Rakennus tulee ensin Maatullin ala-asteen ja päiväkoti Mintun käyttöön syksyn 2021 aikana.

Väistötilatarpeiden päätyttyä rakennus tulee toimimaan pysyvänä monitoimitilana. Rakennusta on tarkoitus laajentaa siten, että sinne saadaan koulun ja päiväkodin lisäksi nuorisotilat ja kirjasto. Laajennoksesta päätetään erillisenä hankkeena myöhemmin.

Rakennusta valmistellaan jo Hämeenlinnassa

Suuntimopuiston rakennuksen toteuttaa suomalainen Fixcel Group Oy. Rakennus kootaan moduuleista, jotka rakennetaan lähes valmiiksi tehtaalla Hämeenlinnassa. Siksi pystytysvaihe työmaalla on paljon tavanomaista lyhyempi. Moduulien valmistus Fixcelin tehtaalla on jo alkanut.

Puistoksi jäävää aluetta uudistetaan omana hankkeenaan

Koulu- ja päiväkotikiinteistön itäpuolelle jäävää osuutta Suuntimopuistosta kehitetään omana hankkeenaan ja sen suunnittelu on aikataulutettu alkamaan loppuvuodesta 2020. Tavoitteena on parantaa puiston viihtyisyyttä ja monipuolisuutta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2020 Suuntimopuiston koulu- ja päiväkotikäyttöön tulevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Koulu- ja päiväkotirakennusten enimmäishinta on 31 550 000 euroa 2/2020 kustannustasossa.

Lisää tietoa

Helsingin kaupunginvaltuuston 17.6.2020 kokouksen päätösasiakirjat.

Lisätietoja alueen palvelujen tilatarpeiden tarkastelusta.

Fixcelin verkkosivut, jolla kerrotaan tarkemmin rakennuksesta.

Lisää tietoa kohteen rakentamisesta ja kohteesta

Marjut Laurila
projektinjohtaja
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristö / rakennuttaminen
p. 09 310 38444, marjut.laurila@hel.fi

Lisää tietoa koulujen ja päiväkotien tiloista

Julia Pettersson Hakava
projektiarkkitehti
Helsingin kaupunki
Kasvatus ja koulutus / tilahankkeet
p. 09 310 26884,
julia.petterssonhakava@hel.fi

Koulujen rehtorit ja päiväkotien johto kertovat koulujen ja päiväkotien toiminnasta.