Tietolaatikko 0.4: Lähiöprojekti

436

   Helsingin kaupungin Lähiöprojektin toiminta alkoi 1996. Lähiöprojekti edistää esikaupunkien rakennusten peruskorjauksia, ulkoalueiden kunnostamista sekä täydennysrakentamista, koordinoi eri virastojen yhteistyötä, tukee asukkaiden omaa aktiivisuutta ja tuottaa uusia harrastusmahdollisuuksia sekä matalan kynnyksen kulttuuria. Samoin erilaisten järjestöjen ja paikallisten yhdistysten aktiivisuus kaupunginosien kehittämisessä on ollut merkittävää.

www.lahioprojekti.hel.fi

www.helsinki.fi/palmenia/hankkeet/2009/Osterit_asukasosallistumisen_kokemukset.pdf