Tietolaatikko 5.1: Vuorovaikutteinen suunnittelu

326

    Radan varren kaavamuutos vuosina 1999 2000 oli vuorovaikutteinen prosessi, jossa kaavoitusarkkitehti, rakentajan edustajat ja kaupunginosayhdistys tekivät hedelmällistä yhteistyötä. Ajoyhteyttä tontille tutkittiin tarkoin. Kaupunki halusi alueelle lähinnä asuntoja eikä liikehuoneistoja ollut tarkoitus kaavoittaa lainkaan huonon taloustilanteen vuoksi: Tapulikaupungissa oli tyhjää liiketilaa jo muutenkin. Kaupunginosayhdistyksen esityksestä kortteliin kuitenkin sijoitettiin kaksi liikehuoneistoa, sillä katutason tiloista oli puutetta. Vuoropuhelussa myös rakennusten kerroskorkeutta laskettiin yhdellä ja kulkureittejä sekä esim. roskakatosten sijaintia tarkistettiin asukkaiden toiveiden mukaisesti.